ศูนย์สอบ online
ศูนสอบออนไลน์

ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ ข้อสอบแบบปรนัย เป็นข้อสอบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นข้อสอบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับข้อสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก

Exit Exam: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
คำนี้น่าจะหมายถึงการสอบไล่ ว่าควรจบออกไปหรือไม่ แต่มีการนำคำนี้ไปใช้แทนการสอบรับใบรับรอง (Certification Examination) ว่ามีความรู้เพียงพอที่จะได้ใบรับรองหรือไม่ เพื่อนำไปสมัครงาน .. ผมว่าคล้าย ๆ กัน แต่ต่างกันที่คนตีความครับ และถ้าผมเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การสอบผ่าน ผู้สอบต้องได้ไม่ต่ำกว่า 8 ใน 10 จึงจะสอบผ่าน เนื่องจากข้อสอบมีหลายชุดให้ฝึกทำก่อนสอบจริง

Tense Quiz
1. Present Tense 1
2. Present Continuous Tense 1
3. Present Perfect Tense 1
4. Present Perfect Continuous Tense 1
5. Past Tense 1

ข้อสอบแบบชุด 10 (เริ่มพัฒนา : 2549-01-25)
มีจุดเด่น 2 ข้อคือ สุ่มคำถาม และเก็บผลการทำข้อสอบ ส่วนเป้าหมายการพัฒนา คือ ให้คนไทยได้ฝึกฝนก่อนลงสนาม และหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกคนเข้าทำงาน สามารถใช้บริการคัดเลือกบุคลากร ถ้าหน่วยงานใดมีข้อสอบของตน ก็ส่งมาให้ผมเพิ่มเข้าไปได้ เมื่อถึงเวลาก็ให้ผู้สมัครเข้าไปทำ จำนวนข้อสอบเปลี่ยนได้ แต่ชุดที่ผู้เขียนทำไว้มี 10 ข้อ เพราะหลาย ๆ คนมีสมาธิไม่เกิน 10 ข้อ .. (ถ้าใช้ประโยชน์ แล้วต้องการบริจาคเงินให้ผม .. ผมก็รับ)

คะแนนล่าสุด 100 คน ปรนัย | เติมคำ

ศูนสอบออนไลน์
1. ข้อสอบแบบปรนัย ชุด 10 (S|R|D)
1.1 คอมพิวเตอร์
  1. อินเทอร์เน็ต 1 (10)
  2. อินเทอร์เน็ต 2 (10)
  3. ความรู้เบื้องต้น 1 (10)
  4. ความรู้เบื้องต้น 2 (10)
  5. ความรู้เบื้องต้น 3 (10)
  6. ความรู้เบื้องต้น 4 (10)
  7. ความรู้เบื้องต้น 5 (10)
  8. ความรู้เบื้องต้น 6 (10)
  9. ความรู้เบื้องต้น 7 (10)
  10. ระบบปฏิบัติการ 1 (10)
  11. ระบบลีนุกซ์ 1 (10)
  12. ภาษาจาวา คำสงวน (10)
  13. ภาษาจาวา ทำซ้ำ 1 (10)
  14. Pre-test Java 1 (10)
  15. Pre-test Java 2 (10)
  16. VB.NET 1 (10)
1.2 Certified or Exit Exam
  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 (10)
1.3 ภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น)
  1. หาความหมายจากประโยค
  2. เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์
  3. หาความหมายจากประโยค
1.4 คณิตศาสตร์ (สำหรับเด็ก)
  1. บวกเลข อนุบาล (ง่าย 12)
  2. บวกเลข ประถม 1(1) (12)
  3. บวกเลข ประถม 1(2) (12)
  4. บวกเลข ประถม 1(3) (12)
1.5 คณิตศาสตร์ (สำหรับเตรียม ก.พ.)
  1. อนุกรมธรรมดา
1.6 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (comfun)
  1. คอมสนุก 1
  2. คอมสนุก 2
1.7 โปรแกรมสำนักงาน (keyapp)
  1. คีย์แอพ 1
  2. คีย์แอพ 2
  3. คีย์แอพ 3
  4. คีย์แอพ 4
  5. คีย์แอพ 5
  6. คีย์แอพ 6
2. ข้อสอบแบบเติมคำ ชุด 10 (S|R|D)
  2.1 ทั่วไป
  2.2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. ข้อสอบแบบ 1)ตรวจหลังเสร็จ 2)เมื่อคลิ๊ก
  3.1 ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย
  3.2 ความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก
  3.3 สังคมมัธยมถึงปริญญา
  3.4 วิทยุสมัครเล่น
  3.5 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น
  3.6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ระบบปฎิบัติการ
  3.7 ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
  3.8 ทั่วไป.จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  3.9 Visual Basic
  3.10 จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA)
  3.11 ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์
  3.12 ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย 4. ข้อสอบ ความถนัด แบบของ ก.พ. (พัฒนา : 2548-12-13)
5. ข้อสอบชุด ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) :: ใช้เทคนิคของการสุ่มฐานข้อมูลศัพท์ ไม่ได้จัดเก็บข้อสอบเป็นข้อเก็บไว้
6. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 1 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
7. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2000 ชิง 10 ล้านด้วยคำถาม 21 ข้อ
8. เกมส์มหาเศรษฐีรุ่น 2001 ชิง 1,000,000,000 ล้านด้วยคำถาม 31 ข้อ (ใหม่ และเขียนด้วย PHP)
9. ข้อสอบ Reading comprehension :: ยังรวบรวมได้ไม่กี่บทความ ต้องใช้เวลาอีกมาก แต่โปรแกรมก็ ok แล้ว
10. แบบเรียน ศูนย์สอบ Online (Javascript+exe+dbf) แต่ไม่เป็น Dynamic (Clipper Code)
11. แบบเรียน เกมตอบคำถามรุ่น 3.2001 (Javascript+exe+dbf) (ต.ย. - Offline) (Clipper Code)
12. แบบเรียน ข้อสอบ Online ที่ใช้ในโรงเรียน :: พร้อม Source Code ASP สำหรับโรงเรียน Hi-tech [Demo]
13. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่ม ด้วย Perl :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (Perl Code)
14. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online แบบสุ่มไม่ซ้ำ ด้วย PHP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (PHP code)
15. แบบเรียน การทำชุดทดสอบ Online ด้วย ASP :: สอน และตัวอย่างทำข้อสอบ Online (ASP code)
16. ระบบ e-Learning :: เพื่อให้บริการ ประกอบการสอนที่ใช้ภาษา ASP บริการสมาชิก และข้อสอบ online
17. ข้อสอบ วิชาจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต :: สุ่มแยกชุดข้อ 10 ข้อจาก 10 ชุดไม่ซ้ำ แบบสุ่ม พร้อมตัวเลือก java แบบ offline
18. ข้อสอบ ข้อสอบ แบบ Multimedia ด้วย Swish ซึ่งบริหารด้วย php (วิธีสร้าง index.php และ วิธีสร้าง .swf)
19. ข้อสอบ แบบ Offline ด้วย VB (มี vbquiz.zip และ exe เป็น ต.ย.วิชาคอมพิวเตอร์)
20. ข้อสอบจับคู่คำศัพท์กับความหมาย Toefl, Toeic and Admission Vocabruary Matching
แนะนำ moodle เป็น e-Learning ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และดาวน์โหลดได้ฟรี (แนะนำโปรแกรม)

รวมศูนย์ฝึกสอบ
+ EnglishTest.net
+ ITPE Nectec
+ dekgeng สุดยอด
+ bcoms.net สุดยอด
+ exsim.net มืออาชีพ
+ สนง.ทดสอบ สุดยอด
+ PKorat (ร.)
+ khonlung.com (ร.)
+ Quiz Online (Network)
+ syvum.com (engl)
+ 4tests.com (engl)
+ ประกันชีวิต
+ ข้อสอบ entrance (จริง)
+ IT for Life (คอม)
+ ฝึกฟัง (Pronunciation)
+ แปลศัพท์ (engl ยอด)
+ LanguageGuide.org
+ ข้อสอบภาษาจากข่าว
+ MOS Olympic ***
+ กริยา 3 ช่อง (ฝึกท่อง)
+ tense พระอาทิตย์ (ฝึกทำ)
+ คำที่มักสะกดผิด
+ รวมโดย Uni.net.th
+ ฝึกฟัง ป.1
+ รวมเว็บ ออกเสียง
+ Dict. เสียง (encarta)
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
1. แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก)
ข้อสอบชุดนี้ ท่านจะไม่เบื่อ เพราะสุ่มทั้งคำถาม และตัวเลือก
ระดับ TOEFL, GMAT, GRE และ ENTRANCE
จากศัพท์ 9,000 คำ
ทำข้อสอบ 5 ข้อ เหมาะกับการเริ่มต้นเรียนรู้ EN -> TH TH -> EN
ทำข้อสอบ 30 ข้อ เหมาะกับการเรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่ EN -> TH TH -> EN
ทำข้อสอบ 60 ข้อ เหมาะกับการทดสอบความรู้ศัพท์ของตน EN -> TH TH -> EN
2. ข้อสอบแบบเลือกชุดข้อสอบ
เปิดชุดข้อสอบเดิม (ถ้าท่านเคยจดเลขชุดข้อสอบไว้) โดยระบุ แบบข้อสอบ และ เลขชุดข้อสอบ

3.1 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย

คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานที่ในประเทศไทย กึ่งนำเที่ยว
และวัดว่าท่านรู้จักประเทศไทยลึกซึ้งเพียงใด
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
จากฐานข้อมูล 133 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.2 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดนีย์ทั่วโลก

คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องรอบโลก
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
จากฐานข้อมูล 150 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.3 แบบทดสอบสังคมมัธยม ถึงปริญญา

สังคมของคนไทย ระดับม.ปลาย ถึงระดับปริญญา
เรียบเรียงข้อสอบจากทั่วทิศ โดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
จากฐานข้อมูล 1502 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.4 แบบทดสอบวิทยุสมัครเล่น

คำถามชุดนี้มาจากคู่มือสอบนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อให้ท่านเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูสุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
จากฐานข้อมูล 500 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.5 แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น

เป็นการถามศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่าแปลว่าอะไร ส่วนใหญ่เป็นคำง่าย ๆ สำหรับวัยรุ่น
ออกแบบข้อสอบโดย ครูทรรศนีย์ ไชยชนะ
จากฐานข้อมูล 900 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.6 แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

คำถามชุดนี้รวมเรื่องของ Windows, Unix, และ DOS จำนวนข้อยังไม่มากนัก
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
จากฐานข้อมูล 508 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.7 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก

คำถามส่วนใหญ่เป็น เรื่องทั่วไป กว้าง ๆ ในประเทศไทย
รวบรวมโดย นางสาวศิริรุ่ง พานทอง(ศิษย์เก่าโยนก)
จากฐานข้อมูล 1194 ข้อ
ขณะนี้ทำงานอยู่ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.8 แบบทดสอบจังหวัด และรหัสไปรษณีย์

คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก
ฐานข้อมูลจังหวัดที่พิมพ์โดยสำนักทะเบียนโยนก
เรียบเรียงข้อสอบโดย ครูบุรินทร์ รุจจนพันธุ์
จากฐานข้อมูล 836 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.9 แบบทดสอบ Visual Basic

คำถามชุดนี้ เรียบเรียง และปรับปรุง จาก http://juicystudio.com/tutorial/test.asp?subject=1
จากฐานข้อมูล 49 ข้อ
แสดง Logo ของ thaiall.com [ชุดเล็ก 5 ข้อ]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.10 แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA)

คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก เอกสารเตรียมสอบ CERT JAVA
จากฐานข้อมูล 126 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.11 แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math)

คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ก.พ.
จากฐานข้อมูล 66 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

3.12 แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200)

คำถามชุดนี้ เรียบเรียงจาก ข้อสอบ Exit Exam ด้านภาษาอังกฤษชุดหนึ่ง
จากฐานข้อมูล 400 ข้อ
แหล่งคำศัพท์ทั้งหมดที่ thainame.net [fb]

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

ชุดเล็ก 5 ข้อ

ชุดกลาง 30 ข้อ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Perl ตรวจหลังทำเสร็จ

: Javascript เฉลยทันที

: Javascript เฉลยทันที

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department of local administration)
Call Center Tel. 0-2244-5660-3 ที่ http://www.dlaapplicant.com/
+ ความสามารถทางด้านตัวเลข - อนุกรมธรรมดา


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC