Quiz ID : math02
1. 232+333=?
665
555
565
765
655
675
2. 111+222=?
433
523
333
233
133
423
3. 123+321=?
144
534
244
544
234
444
4. 532+239=?
677
777
717
177
771
577
5. 111+223=?
324
234
333
114
334
314
6. 456+789=?
1245
1234
1225
1525
2125
2225
7. 212+213=?
235
325
225
355
425
535
8. 555+654=?
1299
1009
1209
1219
1109
1239
9. 887+657=?
1414
1344
1114
1544
1444
1244
10. 323+232=?
455
545
515
555
755
445
11. 101+212=?
321
413
123
113
313
333
12. 121+225=?
216
435
356
635
336
346
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jun 19,19 6:33:39
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page