Quiz ID : math02
1. 111+223=?
333
314
234
114
334
324
2. 212+213=?
535
355
225
235
325
425
3. 323+232=?
755
445
455
545
515
555
4. 232+333=?
665
555
565
765
655
675
5. 532+239=?
677
777
717
177
771
577
6. 123+321=?
544
144
444
234
244
534
7. 101+212=?
321
413
123
113
313
333
8. 555+654=?
1109
1009
1209
1219
1299
1239
9. 121+225=?
356
635
336
346
216
435
10. 887+657=?
1344
1114
1414
1244
1544
1444
11. 456+789=?
2125
1234
1225
1525
1245
2225
12. 111+222=?
523
333
433
423
233
133
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Nov 20,18 9:23:04
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page