Quiz ID : math02
1. 323+232=?
545
515
455
445
555
755
2. 123+321=?
544
144
444
234
244
534
3. 887+657=?
1344
1444
1544
1114
1414
1244
4. 111+223=?
333
114
334
314
324
234
5. 101+212=?
333
313
123
321
113
413
6. 212+213=?
325
225
425
235
355
535
7. 555+654=?
1009
1209
1299
1219
1109
1239
8. 232+333=?
675
765
565
665
555
655
9. 456+789=?
1525
1245
1234
2125
1225
2225
10. 121+225=?
356
346
435
635
336
216
11. 532+239=?
177
771
777
677
717
577
12. 111+222=?
523
133
233
333
433
423
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : May 24,18 1:07:56
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page