Quiz ID : math02
1. 532+239=?
177
771
777
677
717
577
2. 111+223=?
333
114
334
314
324
234
3. 887+657=?
1444
1244
1414
1344
1114
1544
4. 121+225=?
336
356
346
635
435
216
5. 555+654=?
1219
1239
1209
1109
1009
1299
6. 323+232=?
545
515
455
445
555
755
7. 232+333=?
565
665
555
655
675
765
8. 212+213=?
235
535
425
325
225
355
9. 111+222=?
433
523
333
233
133
423
10. 101+212=?
333
313
123
321
113
413
11. 456+789=?
1245
1234
1225
1525
2125
2225
12. 123+321=?
544
144
444
234
244
534
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jun 23,17 10:21:49
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page