Quiz ID : math02
1. 232+333=?
675
765
565
665
555
655
2. 111+222=?
523
333
433
423
233
133
3. 123+321=?
244
444
534
544
234
144
4. 532+239=?
577
677
777
177
771
717
5. 121+225=?
336
356
346
635
435
216
6. 101+212=?
313
321
113
123
413
333
7. 555+654=?
1219
1109
1009
1299
1209
1239
8. 212+213=?
235
535
425
325
225
355
9. 456+789=?
2225
2125
1234
1525
1245
1225
10. 887+657=?
1344
1114
1414
1244
1544
1444
11. 111+223=?
234
333
314
114
334
324
12. 323+232=?
455
555
445
545
515
755
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Oct 21,20 1:14:56
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page