Quiz ID : math02
1. 101+212=?
333
313
123
321
113
413
2. 555+654=?
1009
1209
1299
1219
1109
1239
3. 212+213=?
325
225
425
235
355
535
4. 323+232=?
455
555
445
545
515
755
5. 111+222=?
333
433
233
523
423
133
6. 456+789=?
1245
1234
1225
1525
2125
2225
7. 121+225=?
635
216
346
336
356
435
8. 111+223=?
234
333
314
114
334
324
9. 887+657=?
1414
1344
1114
1544
1444
1244
10. 532+239=?
777
717
677
177
771
577
11. 123+321=?
234
244
444
544
534
144
12. 232+333=?
565
665
555
655
675
765
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jul 17,18 2:15:06
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page