Quiz ID : math02
1. 121+225=?
635
336
356
435
346
216
2. 323+232=?
515
455
555
545
445
755
3. 232+333=?
675
765
565
665
555
655
4. 111+223=?
333
314
234
114
334
324
5. 887+657=?
1244
1414
1544
1344
1114
1444
6. 555+654=?
1109
1009
1209
1219
1299
1239
7. 456+789=?
1234
1225
2125
1525
1245
2225
8. 212+213=?
235
535
425
325
225
355
9. 123+321=?
544
234
244
534
444
144
10. 532+239=?
771
777
717
177
677
577
11. 111+222=?
333
433
233
523
423
133
12. 101+212=?
321
113
313
333
123
413
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Oct 22,17 1:29:05
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page