Quiz ID : math03
1. 879 + 943 = ?
1882
1288
1222
1822
1888
1782
2. 897 + 678 = ?
675
345
275
1575
575
565
3. 567 + 278 = ?
458
835
845
885
844
748
4. 768 + 968 = ?
1336
346
1633
1636
1536
1736
5. 769 + 459 = ?
1222
1888
1228
1288
1882
1282
6. 239 + 397 = ?
663
666
336
363
636
333
7. 349 + 345 = ?
456
654
694
964
464
644
8. 191 + 749 = ?
940
840
944
904
990
440
9. 235 + 457 = ?
622
962
262
692
362
922
10. 192 + 398 = ?
909
690
790
990
590
999
11. 239 + 278 = ?
517
757
527
557
417
775
12. 458 + 286 = ?
444
646
744
764
774
474
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Sep 26,18 12:21:16
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page