Quiz ID : math03
1. 879 + 943 = ?
1882
1288
1222
1822
1888
1782
2. 458 + 286 = ?
646
764
444
744
474
774
3. 239 + 397 = ?
663
333
636
666
336
363
4. 897 + 678 = ?
575
675
1575
275
345
565
5. 768 + 968 = ?
1536
1736
1336
346
1633
1636
6. 567 + 278 = ?
844
458
835
885
845
748
7. 769 + 459 = ?
1222
1888
1228
1288
1882
1282
8. 192 + 398 = ?
990
590
690
909
790
999
9. 191 + 749 = ?
940
840
944
904
990
440
10. 349 + 345 = ?
464
694
644
964
654
456
11. 239 + 278 = ?
757
527
517
775
557
417
12. 235 + 457 = ?
962
692
622
262
922
362
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Apr 27,17 3:30:48
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page