Quiz ID : math03
1. 192 + 398 = ?
990
590
690
909
790
999
2. 897 + 678 = ?
565
575
275
675
1575
345
3. 567 + 278 = ?
748
845
458
885
844
835
4. 349 + 345 = ?
964
464
694
654
644
456
5. 239 + 397 = ?
663
666
336
363
636
333
6. 239 + 278 = ?
417
775
517
757
527
557
7. 458 + 286 = ?
764
444
646
774
744
474
8. 235 + 457 = ?
692
622
962
362
262
922
9. 879 + 943 = ?
1288
1822
1882
1222
1782
1888
10. 191 + 749 = ?
840
990
904
944
940
440
11. 768 + 968 = ?
1633
1336
1636
346
1736
1536
12. 769 + 459 = ?
1222
1888
1228
1288
1882
1282
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Mar 19,19 11:00:48
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page