Quiz ID : math03
1. 769 + 459 = ?
1888
1228
1222
1282
1288
1882
2. 239 + 397 = ?
363
336
636
663
666
333
3. 191 + 749 = ?
840
944
940
440
904
990
4. 235 + 457 = ?
922
362
962
692
622
262
5. 897 + 678 = ?
1575
575
275
675
565
345
6. 239 + 278 = ?
417
775
517
757
527
557
7. 349 + 345 = ?
964
456
644
464
694
654
8. 567 + 278 = ?
458
885
844
835
748
845
9. 768 + 968 = ?
1736
1336
1636
346
1633
1536
10. 192 + 398 = ?
690
790
909
990
590
999
11. 458 + 286 = ?
774
646
744
764
444
474
12. 879 + 943 = ?
1888
1288
1222
1822
1882
1782
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Aug 21,17 10:46:46
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page