การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
อาคารปิ่นผไทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/photos/

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


Facebook Page
1. https://www.facebook.com/thailandelephant
2. https://www.facebook.com/1075tour
3. https://www.facebook.com/tournanamint
4. https://www.facebook.com/pages/สายทอง-FC/187822568054015
5. https://www.facebook.com/teeneemuangwangnuea
6. https://www.facebook.com/Thaielephantlampang
7. https://www.facebook.com/pages/Lionpink-FC/542190999173440
8. https://www.facebook.com/1333yearchangtam
9. https://www.facebook.com/Aewjaesorn
10. https://www.facebook.com/tecclampang
11. https://www.facebook.com/piyanuth123
12. https://www.facebook.com/liveinmeawa
13. https://www.facebook.com/gogohay
14. https://www.facebook.com/khuntanna
15. https://www.facebook.com/Soppraptravelling
16. https://www.facebook.com/ChaehombnasaLampang
17. https://www.facebook.com/Tourencna123
18. https://www.facebook.com/HugCheasorn
19. https://www.facebook.com/Rmutll1075fm
20. https://www.facebook.com/pachyjang
21. https://www.facebook.com/PRLPG
22. https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/285070714969423
23. https://www.facebook.com/toursodpradlampang
24. https://www.facebook.com/discoverlampang2556
25. https://www.facebook.com/pugpingjai
26. https://www.facebook.com/chaeson88
27. https://www.facebook.com/Krurungnaja
28. https://www.facebook.com/pages/แอ่วแจ้ห่มกันหนา/482775555147155
29. https://www.facebook.com/MyFriendhot
30. https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7/406462686141711
31. https://www.facebook.com/pages/แอ่วแจ้ห่มหนา/197466583747280
32. https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/410048199100653
33. https://www.facebook.com/pages/lampang-tourist-information-center/131534020280109
34. https://www.facebook.com/lp.talontour

รวมภาพ
1. 560727 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637659459586682
2. บรรยากาศช่วงบ่าย 27 July 2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637787339573894
3. ผู้เข้าร่วมการอบรม 27 July 2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.637719326247362

members in fb/tourlampang

members in fb/tourlampang

2 thoughts on “การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

  1. Pingback: การใช้เครือข่ายสังคมส่งเสริมท่องเที่ยว (itinlife408) « อะค่ะ (a-cla)

  2. Pingback: ออกแบบปกซีดี ด้วย microsoft word ง่ายกว่าที่คิด | Lampang.net

Leave a Reply