ออกแบบปกซีดี ด้วย microsoft word ง่ายกว่าที่คิด

หน้าตาปกซีดี

หน้าตาปกซีดี

สืบเนื่องจาก ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
ผมมีโอกาสเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ #ICT
อาคารปิ่นผไทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี
#lampangkanlayaneeschool

แล้วพบบอร์ด .. แสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียน
เป็นสื่อวีดีโอที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดทำขึ้น
และซีดีทุกแผ่นมีการเขียนปกซีดีไว้อย่างสวยงาม
#cdcover

ตอนนั้น .. ก็อยากทราบว่าเด็ก ๆ เขาใช้โปรแกรมอะไรนะ
ทำปกซีดีได้สวยงาม แล้ววันหนึ่งในเดือนมกราคม 2557
ผมก็ได้รับโจทย์ว่า ให้ออกแบบปกซีดี งานประชุมวิชาการ #NTC2014
พร้อมปก #proceeding ก่อนจะหาโปรแกรมมา
ก็คิดได้ว่า word มี template ให้เลือกมากมาย
ก็ใช้คำว่า CD ค้น templage จาก word
แล้วพบว่าใช้งานได้จริง ๆ .. ง่ายเลยครับ

proceeding cover

proceeding cover

การออกแบบปกซีดีในครั้งนี้ มี 2 คุณสมบัติ ที่เพิ่มเข้าไป
1. เปลี่ยนพื้นหลังของ shape เป็น picture
2. เพิ่ม wordart แบบโค้งเป็น circle

https://www.facebook.com/download/1402295556686471/CD_ntc2014_v3.rar
http://www.nation.ac.th/ntc2014
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/photos/
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/956/

template  in word

template in word

One thought on “ออกแบบปกซีดี ด้วย microsoft word ง่ายกว่าที่คิด

Leave a Reply

facebook twitter