Tag Archives: word

ฝากข้อคิดสำหรับบัณฑิตใหม่ 3 เรื่อง พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

ภาพจากสถานที่จริง
พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2565
ณ ริมอ่างตระพังดาว มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

อ.ธวัชชัย แสนชมภู (อ.ใหญ่)
ตัวแทนส่วนงานสวัสดิการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกท่าน ทั้งในระดับ ป.ตรี และ ป.โท

“ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของเรา
พวกเราคณาจารย์และบุคลากร ก็ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ
ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามการสำเร็จการศึกษานั้น
แค่เป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงานและการเรียนรู้
ซึ่งผมอยากจะฝากสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญในการทำงานไว้ 3 เรื่อง

เรื่องแรก คือ เรื่องของเวลา
หมายถึง การเป็นคนตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการทำงานให้เสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย

เรื่องที่ 2 คือ การไม่หยุดที่จะเรียนรู้
เพราะในโลกปัจจุบันที่องค์ความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
การหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาก็จะทำให้ท่านทำงานในอนาคตได้อย่างไม่มีปัญหา

เรื่องที่ 3 จงยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที
ทั้งต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณที่เกี่ยวข้อง

หวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะเป็นคนเก่งและดี
ทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป
หากทุกท่านได้มีความมุ่งมั่น และพยายามดังนี้แล้ว
ขอให้ผลของการกระทำเรานั้นส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งในกิจการงานและครอบครัว
ท้ายนี้ขอให้ ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพ
และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
เจริญในทรัพย์ เจริญด้วยสติปัญญา”

ผ่านพบที่ผูกพัน
cr. Tawatchai Sanchomphoo

จากนักเรียน สู่บัณฑิต

จากนักเรียน สู่บัณฑิต

ออกแบบปกซีดี ด้วย microsoft word ง่ายกว่าที่คิด

หน้าตาปกซีดี

หน้าตาปกซีดี

สืบเนื่องจาก ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
ผมมีโอกาสเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ #ICT
อาคารปิ่นผไทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี
#lampangkanlayaneeschool

แล้วพบบอร์ด .. แสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียน
เป็นสื่อวีดีโอที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดทำขึ้น
และซีดีทุกแผ่นมีการเขียนปกซีดีไว้อย่างสวยงาม
#cdcover

ตอนนั้น .. ก็อยากทราบว่าเด็ก ๆ เขาใช้โปรแกรมอะไรนะ
ทำปกซีดีได้สวยงาม แล้ววันหนึ่งในเดือนมกราคม 2557
ผมก็ได้รับโจทย์ว่า ให้ออกแบบปกซีดี งานประชุมวิชาการ #NTC2014
พร้อมปก #proceeding ก่อนจะหาโปรแกรมมา
ก็คิดได้ว่า word มี template ให้เลือกมากมาย
ก็ใช้คำว่า CD ค้น templage จาก word
แล้วพบว่าใช้งานได้จริง ๆ .. ง่ายเลยครับ

proceeding cover

proceeding cover

การออกแบบปกซีดีในครั้งนี้ มี 2 คุณสมบัติ ที่เพิ่มเข้าไป
1. เปลี่ยนพื้นหลังของ shape เป็น picture
2. เพิ่ม wordart แบบโค้งเป็น circle

https://www.facebook.com/download/1402295556686471/CD_ntc2014_v3.rar
http://www.nation.ac.th/ntc2014
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/photos/
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/956/

template  in word

template in word

คนเมือง – ไม่เคย – ทิ้งกัน

 คนเมือง - ไม่เคย - ทิ้งกัน


คนเมือง – ไม่เคย – ทิ้งกัน

ไปเดินแถวหน้า วิทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
เพราะมีกาดเย็นแถวนั้น ผมชอบไปซื้อน้ำฟักทอง น้ำงาดำ เห็นว่าดื่มแล้วอายุยืน
แล้วพบป้ายของห้างสรรพสินค้าในลำปาง

ประทับใจข้อความ 3 คำ คือ
คนเมือง – ไม่เคย – ทิ้งกัน” ตามด้วย “จากใจ จากเรา

พบว่าเพื่อนในเฟสชอบ share หรือ repost
บรรดาคำของพระบ้าง หรือปราชญ์บ้าง
ที่ชวนให้คิดได้หลายมุม หลายสถานการณ์
จึงนำคำของนักธุรกิจในลำปางไป share ใน fb
แล้วกลับมา post ใน blog

ปล. ผมว่าป้ายนี้ design ให้อ่านได้ง่าย และชัดเจน