งานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

งานการวิจัย เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อัตลักษณ์ชุมชนลำปาง” รายละเอียดในแต่ละโครงการย่อยอยู่ในไวนิล ลองเรียนรู้กันดูได้ พบในงาน 6 วัสสา วิจัยยะท้องถิ่น : วิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เมื่อ 18 ก.พ.2557 มีชื่อโครงการย่อย 6 โครงการ ดังนี้ 1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดการอัตลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่างสร้างสรรค์ 2. การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง 3. การจัดทำระเบียบว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง…

Continue Readingงานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2557 เวลา 17:30น. กาดกองต้า (เป็นภาษาเหนือ / kardkongta) หมายถึง ตลาดตรอกท่าน้ำ หรือตลาดบนถนนที่ติดกับแม่น้ำ ที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน เพราะเป็นเมืองท่าติดกับแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งของล้านนา สมัยนั้นสินค้าใดที่มาทางน้ำ แล้วต้องการส่งต่อไปยังภาคเหนือตอนบน จะต้องลงที่ท่าน้ำแห่งนี้ แล้วขนส่งทางบกต่อไป ผู้ที่เคยค้าขายบริเวณนี้มักเป็นชาวจีน จึงมีชื่อเรียกติดปากว่า ตลาดจีน หรือ ตลาดเก่า แหล่งข้อมูล http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page11.html…

Continue Readingท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

กระทรวงมหาดไทยระงับการเข้าถึง facebook

เรื่องนี้จริง หรือหลอก .. รอฟังข่าวครับ ไปพบ tweet ว่า กระทรวงมหาดไทย บล็อก เฟซบุ๊ค หรือ ปิดกั้น จำกัดสิทธิ์ หยุดให้บริการ กระชับพื้นที่ สิทธิเข้าถึงข้อมูล มีผล 1 ตุลาคม 2555 คนที่ลำปางย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน ผมยืนอยู่ฝั่งคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกว่าภาครัฐสมัยนี้ ประเมินผล แล้วนำผลประเมินมาใช้ เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง จึงค้นจากอินเทอร์เน็ต พบที่ http://faceblog.in.th/2012/09/moi-no-facebook/ มีรายละเอียดว่า ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…

Continue Readingกระทรวงมหาดไทยระงับการเข้าถึง facebook