Tag Archives: thailand

งานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

งานการวิจัย เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อัตลักษณ์ชุมชนลำปาง” รายละเอียดในแต่ละโครงการย่อยอยู่ในไวนิล ลองเรียนรู้กันดูได้ พบในงาน 6 วัสสา วิจัยยะท้องถิ่น : วิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เมื่อ 18 ก.พ.2557
มีชื่อโครงการย่อย 6 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดการอัตลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่างสร้างสรรค์
2. การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
3. การจัดทำระเบียบว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
6. การพัฒนาศักยภาพสินค้าหัตถกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. การพัฒนาศักยภาพสินค้าหัตถกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. การพัฒนาศักยภาพสินค้าหัตถกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดการอัตลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่างสร้างสรรค์

1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดการอัตลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่างสร้างสรรค์

2. การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

2. การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

3. การจัดทำระเบียบว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

3. การจัดทำระเบียบว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

4. องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

4. องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

เขียนบล็อกเล่าเรื่องกิจกรรมย่อยที่ 1
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/423/

คลิ๊ปกล่าวเปิดงาน

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง

ท่องเที่ยว ถนนคนเดิน กาดกองต้า ลำปาง
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2557 เวลา 17:30น.

กาดกองต้า (เป็นภาษาเหนือ / kardkongta)
หมายถึง ตลาดตรอกท่าน้ำ หรือตลาดบนถนนที่ติดกับแม่น้ำ
ที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองในสมัยก่อน
เพราะเป็นเมืองท่าติดกับแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งของล้านนา
สมัยนั้นสินค้าใดที่มาทางน้ำ แล้วต้องการส่งต่อไปยังภาคเหนือตอนบน
จะต้องลงที่ท่าน้ำแห่งนี้ แล้วขนส่งทางบกต่อไป
ผู้ที่เคยค้าขายบริเวณนี้มักเป็นชาวจีน
จึงมีชื่อเรียกติดปากว่า ตลาดจีน หรือ ตลาดเก่า

ดอกพวงแสด ธรรมชาติที่งดงาม ในกาดกองต้า ลำปาง

ดอกพวงแสด ธรรมชาติที่งดงาม ในกาดกองต้า ลำปาง

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

แสงยามแลง 17.30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

เดินกันสบาย ๆ ก่อนค่ำ ที่กาดกองต้า

เดินกันสบาย ๆ ก่อนค่ำ ที่กาดกองต้า

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

เสื้อผ้าสวย ๆ บางลวดลายก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้

ไข่ป่าม อาหารวัฒนธรรม ที่กาดกองต้าลำปาง

ไข่ป่าม อาหารวัฒนธรรม ที่กาดกองต้าลำปาง

ขนมโบราณ หาทานที่อื่นได้ยาก แต่พบได้ที่กาดกองต้า

ขนมโบราณ หาทานที่อื่นได้ยาก แต่พบได้ที่กาดกองต้า

ภาพย้อนแสง 17:30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

ภาพย้อนแสง 17:30น. ที่กาดกองต้า ลำปาง

น้ำอ้อยค้นสด ๆ จากต้น ก็หาดื่มได้ที่กาดกองต้า ลำปาง

น้ำอ้อยค้นสด ๆ จากต้น ก็หาดื่มได้ที่กาดกองต้า ลำปาง

ข้าวโพดคลุกแสนอร่อยของเพื่อน ที่กาดกองต้าลำปาง

ข้าวโพดคลุกแสนอร่อยของเพื่อน ที่กาดกองต้าลำปาง

แหล่งข้อมูล
http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page11.html
http://travel.kapook.com/view43006.html
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/lampang/kadkongta.html
https://th-th.facebook.com/kardkongta

http://www.youtube.com/watch?v=hvIGwJ3Cews

กระทรวงมหาดไทยระงับการเข้าถึง facebook

มหาดไทย ระงับ การเข้าถึง facebook

มหาดไทย ระงับ การเข้าถึง facebook

เรื่องนี้จริง หรือหลอก .. รอฟังข่าวครับ

ไปพบ tweet ว่า กระทรวงมหาดไทย บล็อก เฟซบุ๊ค
หรือ ปิดกั้น จำกัดสิทธิ์ หยุดให้บริการ กระชับพื้นที่ สิทธิเข้าถึงข้อมูล
มีผล 1 ตุลาคม 2555 คนที่ลำปางย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน
ผมยืนอยู่ฝั่งคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่พอใจ
รู้สึกว่าภาครัฐสมัยนี้ ประเมินผล แล้วนำผลประเมินมาใช้
เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง

จึงค้นจากอินเทอร์เน็ต พบที่ http://faceblog.in.th/2012/09/moi-no-facebook/

มีรายละเอียดว่า

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555
พบว่าโดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก
ปรากฏว่าเป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง
ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศ และมีการเรียกใช้มากในลักษณะออนไลน์
เช่น www.facebook.com เป็นต้น
ซึ่งการใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ
ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดประโยชน์สูงสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง
ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์ และงดการใช้งานเว็บออนไลน์
เช่น www.facebook.com
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

 

 ตามประกาศ เห็นว่า รองปลัดกระทรวงฯ ลงนามมาแล้วครับ