ส่งต่อจดหมายขอเป็นส่วนตัว (itinlife559)

the_great_moon

จดหมายลวง หรือข่าวลวง หรือไวรัสหลอกลวง มีชื่อภาษาอังกฤษว่าโฮแอ็ค (Hoax) เป็นคำที่มักนำมาพูดในหัวข้อไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ การแชร์ หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่จริง ผู้ส่งต่อคือผู้ติดไวรัสหลอกลวง เมื่อเกิดขึ้นก็จะติดต่อ และแพร่กระจายได้เร็ว โดยเฉพาะยุคก่อนสื่อสังคม โฮแอ็คจะรู้จักกันมากและแพร่กระจายผ่านอีเมล อาทิ ได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าผู้ให้บริการอีเมลจะปิดบริการ หากต้องการให้บริการนี้อยู่ต่อ ให้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปยังเพื่อนอีก 20 คน เพื่อเป็นข่าวสารย้อนกลับไปยังผู้ให้บริการและจะยังให้บริการต่อไป โดยโฮแอ็คเป็นไวรัสที่ติดคน ถ้าคนเชื่อก็จะส่งต่อไปเรื่อย ติดต่อเนื่องกันไป ลักษณะการกระจายข่าวหลอกลวงแปรผันกับความอ่อนไหวในประเด็นของผู้ติดไวรัส
กรณีข่าวลวง หรือโฮแอ็คเรื่องเฟสบุ๊คที่แพร่หลายเมื่อ 2 กรกฎาคม 2559 จนมีชาวเฟสบุ๊คบางคนปฏิบัติตามคำแนะนำในข่าวลวง แล้วโพสต์ข้อความในหน้าโปรไฟร์ของตน เพราะเขียนได้น่าเชื่อ และกระทบความเป็นส่วนตัว (Privacy) คำว่า คิดก่อนโพสต์ (Think before post) อาจเข้าหยุดการแพร่ข่าวล่วงได้ไม่ทัน เพราะคนที่โพสต์มักคิดอย่างดีแล้วถึงได้โพสต์ตามคำแนะนำ สำหรับคนที่ไม่แชร์ข่าวลวงเรื่องความเป็นส่วนตัว เช่น อ.ปริญญา หอมเอนก เพราะมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงทางไอที และต้องบรรยายเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ส่วนคนที่เคยดูคลิ๊ปคิดก่อนเชื่อ เช็คก่อนแชร์ (Check before share) ของ AIS เรื่อง ทามะนาว รักษามะเร็งได้ ก็น่าจะได้ตระหนักก่อนแชร์ตามบทเรียนที่ได้จากการชมคลิ๊ป และท่านที่ทำงานด้านสุขภาพก็จะไม่ติดไวรัสหลอกลวงเรื่องนี้

http://hoaxes.org/archive/permalink/the_great_moon_hoax

คำว่า Hoax แปลว่า หลอกลวง ไม่ได้กำเนิดมาจากยุคคอมพิวเตอร์ พบว่าปีค.ศ.1835 มีบทความเรื่องสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ (The Great Moon Hoax) ทั้งหมด 6 ตอน เขียนโดย Sir John Herschel ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The New York Sun ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปผ่านการบอกเล่า จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 180 ปี ทำให้หนังสือพิมพ์ขายดีขึ้นอย่างชัดเจน และหลังจากความจริงปรากฏ หนังสือพิมพ์ก็ยังขายดีต่อเนื่อง คนที่เชื่อจากการอ่านหนังสือพิมพ์ก็ยังเชื่อต่อไป และนำไปเล่าต่อให้ลูกให้หลานฟัง ปัญหาของโฮแอ็คจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับประเด็นที่หลอกลวง

ชมงาน Non-color Art ที่ลำปางฉายแวว

https://www.facebook.com/LampangShineVAW/posts/1792318297667925

https://www.facebook.com/LampangShineVAW/posts/1792318297667925

ช่วงนี้เป็นเวลาของ “Non-color Art
ที่ห้องลำปางฉายแวว เซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
มีภาพมากมาย แต่ภาพหนึ่งที่ประทับใจ
หลังไปชมเมื่ออังคารที่ 21 มิ.ย.59
คือภาพของ กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์
ในภาพยนตร์เรื่อง Pirates of the Caribbean
ดูแล้วได้อารมณ์เหมือนเข้าไปยืนในยุคนั้น

Pirates of the Caribbean

Pirates of the Caribbean

มีกิจกรรม “ศิลปะขาวดำ…ของคุณเป็นแบบไหน”
ให้ผู้เยี่ยมชมเข้าไปเขียนภาพสวย ๆ ในพื้นที่ที่จัดไว้
https://www.facebook.com/LampangShineVAW/posts/1792702114296210

มีกลุ่มนักศึกษาเข้าไปเก็บภาพในห้องลำปางฉายแวว
https://www.facebook.com/LampangShineVAW/posts/1792300957669659

ยังมีอีกหลายภาพที่น่าสนใจ
เข้าไปตามลิงค์กันได้ที่
https://www.facebook.com/LampangShineVAW/photos/pcb.1792318297667925/1792317587667996/

จังหวัดลำปางได้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ในระดับดี

ระบบสารสนเทศสถานการณ์ไข้เลือดออก

ระบบสารสนเทศสถานการณ์ไข้เลือดออก

มีโอกาสได้ติดตามผลงานจังหวัดลำปาง ตามประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ มีหน่วยงานที่มีคุณภาพได้รับรางวัลทั้งในระดับดี และดีเด่น และจังหวัดลำปางได้รางวัลนี้

http://123.242.167.4/
ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลเกียรติยศ โดยจังหวัดลำปางได้รางวัลประเภท รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ลำดับที่ 35 ในระดับดี ชื่อผลงานคือ การบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือเชื่อมโยงจากหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปาง จึงจะทำให้สามารถมีข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

http://www.opdc.go.th/news.php?menu_id=8&catid=12&news_id=1091
ที่จังหวัดลำปาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ถูกพัฒนาขึ้นโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ชุดข้อมูลตำแหน่งหลังคาเรือนร่วมกันและมีกลไกที่เชื่อมโยงจากจังหวัด สู่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการขยายผลได้พัฒนาข้อมูลขึ้น 4 ฐานข้อมูล คือ ระบบฐานข้อมูลหลังคาเรือน ที่ระบุบ้านเลขที่พร้อมพิกัดที่ตั้ง และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้พักอาศัย ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อการดูแลในแต่ละช่วงอายุ ระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสเพื่อเข้าช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออกบอกตำแหน่งหลังคาบ้าน และเข้าควบคุมได้ทันที ยังมีระบบอื่นอีกมากที่อยู่ในแผนการพัฒนา เช่น ข้าว สับปะรด ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว ยาเสพติด เป็นต้น

+ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1610140495872024.1073741884.1399580723594670
+ http://www.ict.moi.go.th/video/gis.html
+ http://www.opdc.go.th/uploads/files/2557/Best%20Practices%2057%20proof2.pdf

พิธีสระเกล้าดำหัว 2557

น้ำส้มป่อย

น้ำส้มป่อย

25 เม.ย.57 ศิษย์เก่า และบุคลากรร่วมกัน
จัดพิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดีผู้ก่อตั้งที่บ้านพักในมหาวิทยาลัยเนชั่น
มี ดร.นิรันดร์ และคุณหมอพัชรินทร์ จิวะสันติการ เป็นผู้ใหญ่ในงาน
และ surprise โดยมี อ.วรนุช หรือ แม่นุชของเด็กหอ
มาจากกรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวภาคเหนือ

ตัวแทนกล่าวขอขมา

ตัวแทนกล่าวขอขมา

อนุกูล
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651352581581204&set=pcb.651353024914493

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

Pawinrat Saetang
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629567107124741&set=pcb.629567710458014

smile

smile

อนุชิต นักปั่นขั้นเทพ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699556916750265&set=pcb.505719519531994

YONOK Alumni page
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804784742865079.1073741838.119920918018135

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 11 – 2556

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 11
29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2556
มีดารามากันเพียบเลยครับ

ประกาศ !! ประกาศ !! ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จากเดิม วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556

จะมีการเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556

“ ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สิ้นพระชนม์ และมีกำหนดให้ราชการ หน่วยงานของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ
ไว้ทุกข์ 30 วัน และงดกิจกรรมบันเทิง

คณะผู้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จึงขอเลื่อนการจัดงาน เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ” จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1431640443722031.1073741849.1399580723594670

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายประชาสัมพันธ์

เว็บเพจทางการ
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=435&Itemid=230

brochure
http://www.egat.co.th/images/events/116-mm56/egat-mm56-brochure.pdf

แผนที่ท่องเที่ยวแม่เมาะ

แผนที่ท่องเที่ยวแม่เมาะ

แฟนเพจท่องเที่ยวแม่เมาะ
https://www.facebook.com/pages/เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ/288801391221890

กำหนดการท่องเที่ยวแม่เมาะ

กำหนดการท่องเที่ยวแม่เมาะ

ข้อมูลปี 2555
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/442/

กิจกรรมวัน Business Day

business day

business day

1 ต.ค.56 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดงานวัน Business day
ตอน [โลกสีเขียวคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ]
เป็นกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อตอบธรรมชาติของสาขาวิชา
ที่บูรณาการกับวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
มีผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ชม ผู้ลงทุน ผู้กำไร และผู้ขาดทุน
วิธีเปิดงานปีนี้ใช้การตีฆ้อง

6 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Business Day 2555
ตอน [Colorful Market]
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง 9.00 – 14.30น.
มี hight light ของการเปิดงานคือการจิ้มลูกโป่งที่แขวนอยู่ให้แตก

รวมภาพกิจกรรม 2555
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.359046560839102.82769.228245437252549

รวมภาพกิจกรรม 2556
https://www.facebook.com/nivate2012/posts/342706865876092

รายละเอียดปี 2556
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน business day
โลกสีเขียวคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
ได้จัดขึ้นตามแผนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ ในรายวิชาหลักการตลาด
โดยมีการจัดนิทรรศการธรรมชาติ มหกรรม ชิม ชม ชอบ สินค้าราคาถูก
การจำหน่ายสินค้า การประกวดร้านค้า
การแสดงดนตรีโพล์คซองของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 3
และเล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัลมากมาย
เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเมินสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้การวางแผนดำเนินธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางการตลาด
ได้เตรียมความพร้อมสู้การประกอบอาชีพจริง
ในระหว่างเรียนหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
และใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางศึกษาต่อในอนาคตข้างหน้า
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้
และพร้อมที่จะรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติงานจริงต่อไป
ณ โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง”

อินทราเอาท์เลท (INDRA OUTLET)

indra ceramic

indra ceramic

พบคลิ๊ปส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ 19 ก.ค.56
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชวนเที่ยว “อินทราเอาท์เลท
ศูนย์จำหน่วยเซรามิคนครลำปาง คลิ๊ปเป็นแบบ 16:9
ใช้กล้องเทพสำหรับถ่ายทำรายการทีวี
คุณภาพหนังระดับภาพยนตร์ทีเดียว
เวลา 12 นาทีดูม่วนขะหนาด

http://www.youtube.com/watch?v=MO5m1VgcwQE

มี 3 สาขา
1. ศูนย์ใหญ่
2. สาขาหอนาฬิกา
3. สาขาห้างฉัตร

http://www.youtube.com/watch?v=yrf0jotoO8w

mission impossible กับการจัดทำแฟนเพจของนักศึกษา และพระนิสิต

งานกลุ่ม fan page

งานกลุ่ม fan page

การจัดทำแฟนเพจของนักศึกษา และพระนิสิต เนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดลำปาง กำหนดเวลาในการทำงานและสรุปผลเพียง 2 สัปดาห์ ใต้หัวข้อที่เร้าใจว่า “วิธีการทำให้มีคนกดไลค์แฟนเพจขององค์กรเป็นล้าน

วิชา PUBA 533 และ EDAD 527 ระหว่าง 2 – 16 มิ.ย.56

โดยใช้หัวข้อวิจัย 5 บท เป็นแนวทางการทำงาน การนำเสนอผ่านคลิ๊ปและ powerpoint และใช้กรณีศึกษาที่แต่ละกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ 1) วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องใช้สื่อเครือข่ายสังคม 2) แล้วศึกษาวรรณกรรม ที่อาจเรียกว่า good practice 3) แล้วนำบทเรียนมากำหนดวิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการทำงาน 4) แล้วนำเสนอผลการทดลองดำเนินการในเครือข่ายสังคม 5) ปิดด้วยการสรุปผล หรืออภิปรายผล
จากการฟังในเบื้องต้น .. ทำให้ทราบว่ามี 2 ใน 9 กลุ่มที่มียอด like ไม่ถึง 100 และมีหนึ่งกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่นอกจังหวัด และมีหนึ่งกลุ่มที่มีเนื้อหาไม่อ้างอิงกับสถานที่ แต่อิงกับวิชาชีพเป็นหลัก

ผลงานของ 9 กลุ่ม มีลิงค์แฟนเพจ และคลิ๊ปให้ติดตาม ดังนี้
FB Page of PUBA533 and EDAD527 between 2 – 16 june 2013

กลุ่ม 1 : บ้านดงแสนสุข 360 องศา
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 156 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-360-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2/382765965162555

กลุ่ม 2 : 1 สมอง 2 มือทำ อำเภอวังชิ้นน่าอยู่
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 281 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/pages/1-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87-2-%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88/350955718360311

กลุ่ม 3 : อนุรักษ์วัดไหล่หินหลวง
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 253 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/MyDataRisa

กลุ่ม 4 : ครูแถวหน้า
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 475 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2/144972429026008

กลุ่ม 5 : Vorkaew Homestay
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 273 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/VorkaewHomestay

กลุ่ม 6 : แอ่วแจ้ห่ม
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 95 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
https://www.facebook.com/ThxngTheiywThinHenuxNDaenCaehm

กลุ่ม 7 : เลี้ยงไส้เดือนสร้างรายได้งาม
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 147 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/LeiyngSideuxnSrangRayDiNgam

กลุ่ม 8 : วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 37 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/WithyalaySngkhNkhrLapang

กลุ่ม 9 รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม
ยอดไลค์ใน 2 สัปดาห์ : 225 likes (ตั้งแต่ทราบโจทย์จนถึงรายงานหน้าชั้น)
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/368553483256361

 

เทคนิคการตลาดอย่างมืออาชีพ

มิยาบิ ไคเต็น ลำปาง

มิยาบิ ไคเต็น ลำปาง

18 พ.ค.56 ไปสำรวจ macro ลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในยักค้าปลีก ที่ทำให้โชว์ห่วยจำนวนนับไม่ถ้วนต้องปิดกิจการ พบเอกสารบริเวณที่จอดรถ ปลิวเต็มไปหมดเห็นว่าน่าสนใจ จึงหยิบกลับบ้านมา 1 แผ่น อ่านดูก็พบว่าเป็นของ มิยาบิ ไคเต็น (Miyabi kaiten) ปิ้งย่างบุฟเฟต์สายพานสไตล์ญี่ปุ่น จะเปิดที่ central plaza lampang ซึ่งข้อความในการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) นั้นผมทราบจากทางวิทยุในหลาย ๆ ช่องก่อนหน้านี้แล้ว แสดงว่าบริษัทได้มีการทำการตลาดในหลายช่องทาง ที่ http://www.facebook.com/miyabigrill และเว็บไซต์ http://www.miyabigrill.com/ เข้าไปสำรวจดูก็พบว่าเป็นไซต์ออกแบบได้ยอดเยี่ยมมากต่างกับ fb ที่เหมาโหลเหมือนกันหมด และจัดเรียงแบบ blog คือ Last Post Show First

จุดขายที่ทุกคนต้องกล่าวถึง คือ หัวละ 319 บาทถูกกว่าคู่แข่งไป 10 บาท และวันที่ 24 – 25 มา 1 ฟรี 1 หรือเรียกว่าครึ่งราคานั่นเอง แล้ววันที่ 26 – 30 มา 4 จ่าย 3 .. โดยส่วนตัวผมคงไม่คาดหวังว่าตนเองจะไปเข้าแถวรับโปรโมชั่น 1 ฟรี 1 เป็นแน่ เพราะที่ลำปางในวันธรรมดายังเข้าแถวรอคิวกันยาวเหยียดในช่วง central plaza lampang เปิดใหม่ ๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่าคนที่จะไปวันที่ 24 – 25 จะพลาด promotion แล้วก็จะไประดมเพื่อนให้ครบ 4 คนมาทานวันที่ 26-30 ซึ่งเป็นไปได้สูงเช่นกันว่าคนจะแน่นเอียด เพราะร้านอาหารแบบทานในร้าน ก็คงจะไม่มีใครเร่งทานให้เสร็จใน 5 นาที วันหนึ่งก็คงรับลูกค้าได้ไม่กี่ร้อยคน .. แต่ที่แน่ ๆ ผมจะหาเวลาไปเดินด้อม ๆ มอง ๆ ร้านลักษณะนี้ เพราะชอบดูการใช้ชีวิตของผู้คนรอบ ๆ ตัว

เทคนิคการตลาดที่พบในฐานะผู้บริโภค
1. โปรโมชั่น มา 1 ฟรี 1 ก็ work
2. ภาพนางแบบ เสื้อผ้า หน้า ผม ก็ใช่
3. ภาพบรรยากาศด้านหลังก็เหมือนต่างประเทศ
4. ภาพตัวอย่างอาหารก็น่าทาน
5. ผ่านวิทยุ ใบปลิว และป้ายตามถนนก็ดีเต็มที่

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=641044189243049&set=a.507283752619094.127613.506818005999002

ตัดถนนใหม่ที่ลำปาง รอบเมือง

ตัดถนนใหม่เลี่ยงเมือง

ตัดถนนใหม่เลี่ยงเมือง

ภาพเส้นทางเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบนอก จังหวัดลำปาง

เริ่มตั้งแต่ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ไปถึง ถนนลำปาง-เมืองปาน และ ถนนลำปาง-พะเยา

จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มแถว หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

 

จุดสิ้นสุดโครงการถึงแถว เทศบาลตำบลพิชัย

ถึง เทศบาลตำบลพิชัย

ถึง เทศบาลตำบลพิชัย

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัด
ถนนเขียงใหม่ ถนนเมืองปาน ถนนแจ้ห่ม และถนนพะเยา
เชื่อมกันได้ด้วยเส้นนี้