Category Archives: person

พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ บรรยายเรื่องเหล้า-บุหรี่ ที่วัดบ้านไร่ศิลาทอง

พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์

พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์

พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์
บรรยายธรรม รณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่ ณ บ้านวัดบ้านไร่ศิลาทอง
ให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะเลิกเหล้า-บุหรี่ และชาวบ้านที่ใส่ใจเรื่องนี้
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เป็นกิจกรรมที่ 5
ในโครงการสานพลัง อสม. เพื่อลดพฤติกรรมเหล้า-บุหรี่
ของคนในชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1077967145550749.1073741954.506818005999002
ท่านนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ภาพถ่าย และคลิ๊ปที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างชัดเจน มีมุขให้ชาวบ้านประทับใจตลอด
https://www.facebook.com/satit.pothaseht

ระหว่างจัดกิจกรรม อ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เข้ามาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณืของการปั่นจักรยาน กับการเลิกบุหรี่ด้วย
http://www.facebook.com/thaicyling

ภาพจากอัลบั้มของพี่ยา (ศรีรัตน์ เขียวงาม)
ประธานอสม. บ้านไร่ศิลาทอง
https://www.facebook.com/noregret.songsohwa/posts/687149741391793

ธรรมมะเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของชีวิต
อบายมุข ๖
ผีตัวที่หนึ่ง ชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร
ผีตัวที่สอง ชอบเที่ยวยามวิกาล ไม่รักลูกรักบ้านรักเมียตน
ผีตัวที่สาม ชอบเที่ยวดูการละเล่น ไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขน
ผีตัวที่สี่ คบมิตรชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญากราแผ่นดิน
ผีตัวที่ห้า ชอบเล่นการพนัน สาระพันไผ่ถั่วโปไฮโลสิ้น
ผีตัวที่หก เกียจคร้านการทำกิน มีทั้งสิ้นหกผีอัปรีย์เอย

โทษของการดื่มสุรา
อันสุราเรัยใครเสพติด พาชีวิตมืดมนจนฉิบหาย
หนึ่ง สินทรัพย์ของตนนั้นพลันวอดยาย
สอง อาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา
สาม เป็นเหตุเกิดโรคาพยาธิ
สี่ คนตำหนินินทา พาโฉดเขลา
ห้า หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา
หก โง่เขลาปัญหาหดหมดสิ้นเอย

ประกวดนางสาวลำปาง

นางสาวลำปาง เพชรงามแห่งเวียงละกอน

นางสาวลำปาง เพชรงามแห่งเวียงละกอน

ภาพนี้ใน win8.1 ใช้ photos, effect, selective focus, ทำให้ส่วนอื่น ๆ เบรอ
ยกเว้นใบหน้าที่เลือก focus ไว้

พบป้ายนี้ที่ ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Lampang

ทุก ๆ ปี ที่ลำปางจะมีประกวดนางสาวลำปาง
ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
.. เปิดประตูสู่การท่องเที่ยว นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา
ปี 2558 มีกำหนดการเกี่ยวกับการประกวดนางสาวลำปาง 2 วันสำคัญ
1. วันที่ 19 ธันวาคม 2557
การประกวดนางสาวลำปางรอบแรก (คัดเลือกเหลือ 30 สาวงาม)
2. วันที่ 28 ธันวาคม 2557
การประกวดนางสาวลำปางรอบตัดสิน
ณ บริเวณเวทีกลาง สนามกีฬากลาง จ.ลำปาง
เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

ภาพผู้เข้าประกวด
http://lampanglike.com/gallery-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-2558/

แฟนเพจนางสาวลำปาง 2558
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98/330741413772593
การได้รับตำแหน่งเป็นเพชรงามแห่งเวียงละกอน
เป็นสะพานเปิดโอกาสดี ๆ สำหรับสาวงามยุคใหม่ได้
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1488/

ภาพผู้เข้าประกวดจาก lampanglike.com

ภาพผู้เข้าประกวดจาก lampanglike.com

ภาพนี้ใน windows 8.1 ถ้ากดปุ่ม ctrl+alt+right arrow จะทำการ rotate จอภาพ
เวลา capture ในกรณีต้องการจอที่สูงขึ้นผมก็ใช้วิธีนี้ครับ .. ง่ายดี

คลิ๊ปปี 2557

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัย 4

เครื่องแต่งกาย พบในห้างสรรพสินค้า

เครื่องแต่งกาย พบในห้างสรรพสินค้า

ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้ มี 4 ประการ
1. อาหาร
2. ที่อยู่อาศัย
3. เครื่องนุ่งห่ม
4. ยารักษาโรค
เสื้อผ้าเป็นปัจจัยที่ 3 ที่ต้องมี ไม่มีก็ไม่ได้หนาว
ใส่น้อยไปก็หนาว ใส่มากไปก็ร้อน
บางครั้งเครื่องนุ่งห่มใช้ใส่เพื่อแสดงความหมายหรือให้ข้อมูล
เช่น เป็นใคร อาชีพอะไร ยศอะไร มีอะไรในตัวน่าสนใจ เป็นต้น

 

เสื้อ nationtv.tv ช่อง 22 กับ 32

เสื้อ nationtv.tv ช่อง 22 กับ 32

หลายปีที่ผ่านมา ผมสวมแต่เสื้อดำ เสมือนไว้ทุกข์
หลายครั้งที่สวมเสื้อสี ก็เช่นงานแต่งงาน
หรือไม่ก็เป็นเสื้อแบรนด์ ซึ่งมีอยู่เต็มตู้
หรือไม่ก็เสื้อค้างตู้ที่ยังรู้สึกเสียอกเสียดายบางตัว
เนื่องจากได้รับเสื้อแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง
ปีหนึ่งก็หลายตัว จากหลายองค์กร
วันนี้นำเสนอเสื้อแบรนด์ที่ได้รับ
จากร่วมกิจกรรมตอบคำถาม แล้วก็ได้รับรางวัลมา
size XL แต่ผมว่าใส่แล้วดูดีครับ

ปล. มีครั้งหนึ่งภาครัฐมาส่งเสริมผู้ปลูกยางพารา
แล้วได้รับแจกเสื้อรณรงค์ไม่กรีดยางต้นเล็กมา ยังไม่ได้ใส่เลย

ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557

ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557

ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557

ประกาศผลคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 จังหวัดลำปาง
วันที่ 30 มีนาคม 2557
ลำปางมีผู้สมัคร 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวราวุฒิ หน่อคำ ได้คะแนนเสียง 138,992 คะแนน
2. นายอำนวย เงินกระแชง ได้คะแนนเสียง 8,414 คะแนน
3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร ได้คะแนนเสียง 7,092 คะแนน
4. นายบุญชู ตรีทอง ได้คะแนนเสียง 106,755 คะแนน
5. ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ ได้คะแนนเสียง 22,038 คะแนน

ผู้มีสิทธิ 616,513
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 351,906 คิดเป็นร้อยละ 57.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48,430 คิดเป็นร้อยละ 13.76


สรุปเพิ่มเติม
1. อำเภอที่มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ อ.เมืองลำปาง 98,943 คน
2. อำเภอที่มีร้อยละที่มาใช้สิทธิมากที่สุดคือ อ.ห้างฉัตร ร้อยละ 65.09
3. อำเภอที่มีร้อยละที่มาใช้สิทธิน้อยที่สุดคือ อ.งาว ร้อยละ 51.42

สรุปผู้มาใช้สิทธิแยกตามอำเภอ

สรุปผู้มาใช้สิทธิแยกตามอำเภอ

https://www.facebook.com/download/254432224729888/elect57_02.pdf
https://www.facebook.com/download/1468886740007441/elect57_01.pdf
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1244/
http://www2.ect.go.th/home.php?Province=lampang

ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ว. 2557

all

พบเอกสารชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557
เวลา 08.00 – 15.00 น.
ไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพ
เลือกคนดี มีคุณภาพ ไปตรวจสอบ ปลอดการเมือง
โดยมีส.ว.จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งประเทศมี 77 คน
มีวาระ 6 ปี และห้ามเป็น 2 วาระติดต่อกัน

ลำปางมีผู้สมัคร 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวราวุฒิ หน่อคำ
2. นายอำนวย เงินกระแชง
3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร
4. นายบุญชู ตรีทอง
5. ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

 

นายวราวุฒิ หน่อคำ

นายวราวุฒิ หน่อคำ

นายอำนวย เงินกระเชง

นายอำนวย เงินกระเชง

นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร

นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร

นายบุญชู ตรีทอง

นายบุญชู ตรีทอง

ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

 

Mr.Hossein Farmani

คุณโฮเซน ฟาร์มานี Mr.Hossein Farmani

คุณโฮเซน ฟาร์มานี Mr.Hossein Farmani

คุณโฮเซน ฟาร์มานี Mr.Hossein Farmani
ช่างภาพชื่อดังเกิดที่อิหร่าน มาประสบความสำเร็จที่อเมริกา
เป็นช่างภาพ ภัณฑารักษ์ และเจ้าของห้องแสดงภาพ

มาบรรยายที่ห้องประชุม 4201 มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่ 20 ธ.ค.56 เวลา 14.30-16.00
ตามความร่วมมือกับสถานทูตอเมริกาที่เชียงใหม่
นำทีมโดย Mr.Michael Heath กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
ซึ่ง ดร.สุจิรา หาผล เป็นผู้สัมภาษณ์และแปลไทย
ในหัวข้อ Connecting the world though Photography
เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ และความสำเร็จที่เขาทำได้ในฐานะช่างภาพ
และจะไปเปิดนิทรรศการภาพถ่าย ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
ในวันศุกร์ ที่ 20 ธ.ค.56 เวลา 14.00-17.00 น.

http://www.farmani.com/bio.html
https://www.facebook.com/hossein.farmani
http://www.farmani.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152079193367272.1073741843.350024507271

http://www.youtube.com/watch?v=jAcerLsyKyA&list=PLYv8A28PGRQxZ2GL-dfw7zEIY7ASFAZrP

บันทึกคลิ๊ปโดย อ.ทิวากรณ์ กองแก้ว

 


ก่อนหน้านี้เคยฟัง
Jeffrey Blitz ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง spellbound ที่ ม.เนชั่น ลำปาง
http://blog.nation.ac.th/?p=2380

 

 

 

นายบุญชู ตรีทอง

นายบุญชู ตรีทอง

นายบุญชู ตรีทอง

15 มี.ค.57 ได้เอกสารเผยแพร่
ของนายบุญชู ตรีทอง ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.ลำปาง)
ได้มาแล้วก็ต้องอ่านกันหน่อยครับ
เนื้อหาด้านในเรียงร้อยได้ดีมาก
เป็นคำประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อครั้งรับพระราชทานปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕

http://lampang.tu.ac.th/library/

นายบุญชู ตรีทอง

นายบุญชู ตรีทอง

ภาพหยุดเวลา

ภาพสวย ๆ จากฝีมือนักศึกษา

ภาพสวย ๆ จากฝีมือนักศึกษา

ดูทีไรก็ไม่เบื่อ
เป็นภาพจากฝีมือนักศึกษา
ผมว่าภาพแบบนี้ดูดีมาก
เหมือนคลิ๊ปที่ถ่ายจากกล้องพิเศษ

ผมเรียกภาพนี้ว่า  .. ภาพหยุดเวลา (Shutter speed = high)
ถ่ายจากงานกีฬา พญาเสือโคร่งเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
4 – 7 ก.พ.57

นักกีฬา .. ลอยเค้งเต้งอยู่กลางอากาศ
พร้อมเป้าหมายรอนิ่ง .. รับแรงกระแทก
มีปลายทาง .. คือฝั่งตรงข้าม
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน .. คือ ชัยชนะ

เดี๋ยวนี้เห็นสุดยอดภาพได้หลายรูปแบบ
– หยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุ
– ระยะซูมที่ไม่ปกติ
– แสงและสีที่ไม่ปกติ
– สถานที่ที่ไม่ปกติ
– บุคคลหรือโดยบุคคลที่ไม่ปกติ
– เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ
– เรื่องราวที่ไม่ปกติ
– เทคนิคที่ไม่ปกติ

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

เคยมอบหมายให้นักศึกษาส่งคลิ๊ปประกวด
รู้เลยว่า ถ้าถ่ายด้วยกล้องมือถือ โอกาสเข้ารอบยากมาก
เพราะ เทคนิคจากกล้อง ระยะซูมไม่ถูกใช้เลย
แสงไม่ดี เสียงไม่ชัด มีเสียงรบกวนมาก
ต่างกับทีมอื่นที่มีอุปกรณ์พื้นฐานครบ

ดอกกัลปพฤกษ์

ดอกกัลปพฤกษ์

รวมภาพ .. โครงการประมวลความรู้ 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น

ประมวลความรู้ 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น

ประมวลความรู้ 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น

ประมวลรูปภาพ 20 กว่าโครงการตลอด 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น
แยกรายโครงการดังนี้

ประมวลความรู้ 6 ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่น
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724680400879427.1073741872.506818005999002

หกปี ยุค 1 โจทย์จากชุมชน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769067933107340.1073741901.506818005999002

หกปี ยุค 2 ทดลองทำงานกับนักวิชาการ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769078463106287.1073741902.506818005999002

หกปี ยุค 3 สร้างกลไกการเปลี่ยนแปลง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769097459771054.1073741903.506818005999002

1.RDG53N0021 สุขภาวะบ้านดง แม่เมาะ

2.RDG54N0009 น้ำบ้านดงแม่เมาะ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761660470514753.1073741881.506818005999002

3.RDG55N0022เห็ดปงยางคก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761662793847854.1073741882.506818005999002

4.RDG55N0015 กศน.ภูซาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761669110513889.1073741884.506818005999002

5.RDG56N011บ้านเหล่าพะเยา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761669857180481.1073741885.506818005999002

6.RDG54N0014พุทรา1แพร่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761670663847067.1073741886.506818005999002

7.RDG55N0019 พุทรา2แพร่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761671193847014.1073741887.506818005999002

8.RDG50N0037 ขยะนาบอน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769205216426945.1073741908.506818005999002

9.RDG52N0010สิ่งเสพติดนิคม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761671637180303.1073741888.506818005999002

10.RDG51N0008ผ้าทอเมืองปาน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761672203846913.1073741889.506818005999002

11.RDG52N0012 ผักบ้านจำ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769202473093886.1073741907.506818005999002

12.RDG52N0013 ผักแม่ตาน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769201923093941.1073741906.506818005999002

13.PDG52N0013สื่อไหล่หิน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761672767180190.1073741890.506818005999002

14.RDG52N0014 สารสนเทศศรีดอนมูล
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769221159758684.1073741909.506818005999002

15.PDG52N0011 ป่าชุมชนแม่กึ๊ด
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761673207180146.1073741891.506818005999002

16.PDG52N0012 แมงปู้ชมดวง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761673510513449.1073741892.506818005999002

18.RDG55N0010 บูรณาการตำนานมูลศาสนา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769197273094406.1073741905.506818005999002

19.RDG54N0018 การจัดการความรู้
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761673977180069.1073741893.506818005999002

20.RDG50N0033โคมวังหม้อ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761674440513356.1073741894.506818005999002

21.RDG52N0003 ปริวรรตตำนานมูลศาสนา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761674737179993.1073741895.506818005999002

22.RDG53N0012 ปงสนุก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761675250513275.1073741896.506818005999002

23.RDG54N0008 กลุ่มฮ่วมใจ๋แม่ทะ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761675770513223.1073741897.506818005999002

24.RDG51N0006 น้ำดื่มบ้านสา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761676120513188.1073741898.506818005999002

25.RDG53N0024 เศรษฐกิจพอเพียงแม่ทะ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761676497179817.1073741899.506818005999002

26.RDG54N0006 ม.ลำปาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.761676820513118.1073741900.506818005999002

การจัดการงานศพบ้านไหล่หิน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769233606424106.1073741912.506818005999002

บ้านท่ากลางท่าใต้
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769234729757327.1073741913.506818005999002