ครูแถวหน้า

http://www.youtube.com/watch?v=YCVnVfbJs6c

นักศึกษาผู้ใหญ่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รวมกลุ่มกันทำ fan page ชื่อ “ครูแถวหน้า
โดยใช้กระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอนตามคลิ๊ป

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2/144972429026008

จุดเด่นกลุ่มนี้
– ทุกคนมีเครือข่าย และใช้เครือข่ายอย่างเต็มที่
– เนื้อหาดี ใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมได้ชัดเจน
– ความพยายามส่งผลตรงต่อยอดคลิ๊ก
– หัวข้อตรงกับสายงานของทีม
– ชื่อเพจเป็นหัวข้อที่ท้าทายกระแสสังคม

http://thaiabc.com/lampangnet/admin/881/

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ถ้ารู้จัก [ใช้เครือข่าย] ให้เป็นประโยชน์
ประโยชน์ก็คงไม่หนีหายไปไหน
กลับมาตกอยู่ที่เรานั่นเอง ..
กลุ่มนี้เด่นหลายอย่าง
ไม่งั้นคงไม่ได้ยอดไลค์เพจ 400 ใน 2 สัปดาห์

Leave a Reply