งานวาดการ์ตูน แสดงเหตุการณ์ present simple tense

toondoo

toondoo

เห็นเด็ก ๆ ช่วยกันวาดการ์ตูนผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่เย็น
พอตกดึกมาปรึกษาว่า ส่งอย่างไรไม่เข้าใจ แล้วอะไรคือ URL
ศัพท์ URL = Uniform Resource Locator หรือ Web Address

สรุปว่าในวิชาภาษาอังกฤษที่สอนนักเรียน ม.3
คุณครูได้รับงานมอบหมายให้วาดการ์ตูนแสดงเหตุการณ์
พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ แบบ present simple tense
จำนวน 3 scene โดยมีตัวอย่าง และวิธีการให้เรียนรู้ใน album ของ fb

อันที่จริง เด็ก ๆ ก็ส่งได้ แต่ปัญหาคือ ภาพตัวอย่างขั้นตอนต่างกับที่ทำ
ที่ปรากฎไม่เหมือนกับภาพที่เห็นในจอภาพ
ซึ่งภาพที่ครูแบ่งปันมามีไม่มีขั้นตอนการ publish
แต่ในตัวอย่างเลือก private แล้ว share ให้ครูทางอีเมล
ถ้าทำตามขั้นตอนก็จะไม่เห็นผลงานที่ publish แบบของคุณครู
ก็สรุปว่า publish ก่อน แล้วค่อย share ผ่านอีเมลส่งครู

เมื่อทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้ว ก็ต้องส่งงาน 2 แห่ง
1. เลือก save as แล้ว share ให้คุณครูทางอีเมล
2. post toondoo profile url ใน fb group

http://www.toondoo.com/

Leave a Reply