สถานการหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐาน

dust and flower

dust and flower

สถานการหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐาน ทั้ง 4 จุดวัด

dust = ฝุ่นละออง

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2556 ของกรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกินค่ามาตรฐาน โดยจังหวัดลำปาง มีสถานีตรวจวัดอากาศ 4 จุด

1. จุดวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง อ.เมือง วัดได้ 183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. จุดวัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านสบป้าด อ.แม่เมาะ วัดได้ 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. จุดวัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าสี อ.แม่เมาะ วัดได้ 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4. จุดวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ วัดได้ 172 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งทั้ง 4 จุด มีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และจากการสังเหตด้วยตาเปล่าพบหมอกควันปกคลุมทั่วบริเวณ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร สวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าปิดจมูก ป้องกันฝุ่นละออง และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

100 วันอันตราย

100 วันอันตราย

http://thaiabc.com/lampangnet/admin/586/

ขณะที่จังหวัดลำปาง ได้เร่งป้องกันรณรงค์ทุกรูปแบบเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ชุมชน เขตป่าสงวนและพื้นที่การเกษตร และได้ออกประกาศเขตควบคุมไฟป่า พร้อมให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผา มีเงินรางวัลนำจับ 5 พันบาท และในช่วงบ่ายวันนี้ จังหวัดลำปางได้มีการประชุมคณะกรรมการ เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการอย่างเข้มงวดตามแนวทางที่กำหนด โดยเฉพาะช่วง 100 วันอันตราย มิให้มีการเผาในทุกกรณี

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130321132400

One thought on “สถานการหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐาน

Leave a Reply

facebook twitter