งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 14

รำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 14

รำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 14

จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมงาน
รำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า ลำปาง ครั้งที่ 14
ระหว่าง 1 – 5 เมษายน 2556 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง
สอบถามเพิ่มเติมที่ สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง 054-318809

horse carriage

horse carriage

ภาคเช้า เวลา 9.00น. เป็นต้นไป
ชมนิทรรศการรถไฟ รถม้า รถไฟเล็ก จากชมรมรถไฟดอทคอม
http://www.rotfaithai.com/
เลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภาคค่ำ เวลา 20.00น. และ 21.00น.
ชมนิทรรศการรถไฟ รถม้า รถไฟเล็ก
ชมสะพานดำ สะพานประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์การจัดงาน
– เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจกรรมรถไฟและรถม้า
ที่เข้ามาสู่จังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกในอดีต และได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวนครลำปางจนถึงปัจจุบัน
– เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
วิถีของชาวลำปางให้ดำรงคงอยู่และเผยแพร่สู่สาธารณชน
– เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

One thought on “งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 14

Leave a Reply

facebook twitter