ตารางเรียนฤดูร้อน

ตารางเรียนฤดูร้อน
ตารางเรียนฤดูร้อน

เป็นตัวอย่างที่ดีของการวางแผนหลายเรื่อง
แล้วตารางก็ใช้กำกับแผนที่จะทำ ไ่ด้ผลกว่าแผนภาพแบบอื่น

 

เด็กที่บ้านได้เอกสารมา คือ ตารางการเรียนภาคฤดูร้อนกับ โรงเรียนเสริมวิชาการลำปาง (ดิวดรอป) ซึ่งเป็นการเรียนในห้องปรับอากาศ วิชามีสาระเข้มข้น เรียนล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม โดยทีมคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากโรงเรียนประจำจังหวัด และสอนสดในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ช่วง 1 – 30 เมษายน 2556 ค่าเรียน 1600 บาท เฉลี่ยชั่วโมงละ 18 บาท อยู่เยื้องโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ dewdroplp.com

เห็นตารางแล้วผมก็รู้สึกอึ้ง ๆ ว่าเด็กสมัยนี้เรียนหนัก จากกระแสการพัฒนาทางการศึกษาของ ศธ. บอกว่าลดการบ้าน ลดวิชาลง สอนเน้นที่สำคัญ หรืออะไรอีกมากมาย ผมว่าโรงเรียน กับเด็กในหลายจังหวัดไม่ค่อยเข้าใจนโยบายของรัฐ เพราะหลังเลิกเรียนเห็นผู้ปกครองไปเดิน central plaza ลำปาง แล้วบอกผมว่ารอรับเด็กตอนทุ่มกว่า ถ้าม.ปลาย ก็หลายทุ่ม ส่วนสุดสัปดาห์ก็ตะเวนส่งเด็กไปตามครูเฉพาะทาง แล้วสิงกันตามใต้ต้นไม้ในระแวกบ้านคุณครู มีเพื่อนบอกว่าสัปดาห์หนึ่งเรียน 6 ที่ ค่าใช้จ่ายก็ราว 3 พัน/คน/เดือน แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาต้องมีตาราง ซึ่งได้จากการวางแผนของครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะได้ไม่สับสน และเตรียมตังไว้จ่าย

เคยบันทึกไว้ว่าที่ลำปางในเขตเมือง
มีโรงเรียนกวดวิชาที่เปิดเผยกว่า 30 โรงเรียน/สถาบัน
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/528/

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151319537397272&set=a.423083752271.195205.350024507271

Leave a Reply