ไข่ต้องลงแก้วเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะผ่าน

ไข่ต้องลงแก้วเป็นเงื่อนไขที่จะผ่าน

ไข่ต้องลงแก้วเป็นเงื่อนไขที่จะผ่าน

ภาพของเพื่อนที่มหาวิทยาลัย
ในการแข่งขันกีฬา อพร.สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
โดยมี มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นเจ้าภาพ
ขณะทำกิจกรรมเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
ทำให้ผมนึกถึงคำว่า “ศรัทธา
ที่เกิดจากการมีเป้าหมายเดียวกัน
มีผู้วางแผน ผู้กำกับ และผู้ปฏิบัติ ที่เรียกว่า “ทีม
สรุปว่า “ไข่ต้องลงแก้ว” ด้วยศรัทธาของทุกคน

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=581058378574964&set=a.581054681908667.142410.506818005999002

Leave a Reply

facebook twitter