เพลง เหนือฟ้าคือฟ้า

เพลง เหนือฟ้าคือฟ้า
คำร้อง ทำนอง อ.สุพจน์  สุขกลัด

ฟ้าสดใส  โลกสวยงาม  ฝันยังทอประกายฉายส่อง
ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ
แม้เขตฟ้า จะสูงชัน เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว
ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่ คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน
ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น
กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ
ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา  โอบล้อมให้เราชาวฟ้ามั่นใจ
ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส
มหาวิทยาลัยเนชั่น

https://soundcloud.com/thaiall/9gakdv08gfbk

Leave a Reply

facebook :: twitter