นิราศพระธาตุลำปางหลวง

นิราศพระธาตุลำปางหลวง
คำร้อง / ทำนอง / ศิลปิน : คำหล้า ธัญยพร
เรียบเรียง / สร้างสรรค์ผลงานร่วม : อัจฉริยะ สุภาวสิทธิ์

http://www.youtube.com/watch?v=Xr2bcNEbzQI

ติดต่อได้ที่ พี่คำหล้า ธัญยพร
เลขที่ 125 ถ.เกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ 081-5750556 และ 083-9488206

2 thoughts on “นิราศพระธาตุลำปางหลวง

  1. put says:

    ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของพี่คำหล้าที่ถูกต้อง หมายเลข 083-9488206 ครับ

Leave a Reply

facebook twitter