สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ ประธานบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และนายนพพร ไชยวงค์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ (สสทน.) กลุ่มเครดิตยูเนียนท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดุงานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2555

Leave a Reply

facebook twitter