ตัดใจไม่ลง บอลแพ้คนไม่แพ้

http://www.youtube.com/watch?v=aYDpjE_jiW4

7 ก.ย.55 ผู้ใหญ่ที่ลำปาง เล่าเรื่อง “การรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย” ในการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา แล้วยกตัวอย่าง “บอลแพ้ คนไม่แพ้” ที่เกิดเหตุจราจลในต่างประเทศ ผมลองค้นดูก็พบข่าวว่าหลังแข่งฟุตบอลเสร็จ เกิดจราจล เหยียบกันตายไป 74 คน ประเด็นที่ท่านพูดถึงคือ คำว่าทำใจไม่ได้เมื่อแพ้แล้ว แต่เรื่องแบบนี้ยากจะทำใจนะครับ เวลาทีมฟุตบอลที่เราเชียร์แพ้ เพราะผมก็เป็นพวกฟังเพลง “ตัดใจไม่ลง”

A riot in the Egyptian city of Port Said has left 74 dead and at least 248 wounded after football fans stormed the pitch before engaging in running battles. The country has announced three days of mourning.

The majority of the victims died from suffocation and head injuries, health ministry officials said. Doctors are calling on the local population to donate blood for the injured because the violence has drained hospital reserves.

Leave a Reply