ถอดบทเรียนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของ 5 สถาบันที่ มรภ.ลำปาง

สิ่งที่เชื่อมนักวิชาการ กับนักปฏิบัติในชุมชน

สิ่งที่เชื่อมนักวิชาการ กับนักปฏิบัติในชุมชน

9 ส.ค.55 ถอดบทเรียนโครงการวิจัย “แนวทางารทำงานเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปาง เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มรภ.ลำปาง แบ่งกลุ่มย่อย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แล้วมานำเสนอหลังทานข้าวเที่ยง

มีผู้ประมวลภาพรวมของการสรุปบทเรียน คือ คุณอาภา พงษ์คีรีเสน (คุณน้อย จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อสังคม) และ คุณภัทรา มาน้อย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง หรือพี่เลี้ยงของทีมที่แข็งขัน มีแขกนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญ 2 ท่านคือ อ.สุวลักษณ์ และอ.นิกร นักวิชาการในลำปาง ชวนคิดนอกกรอบ และมีคุณประไพร สะท้อนจากกลุ่มข้าวซ้อมมือ ทำให้เวทีมีรสชาติของการเรียนรู้ร่วมกันชัดเจน แล้วผมก็ถูกอ.ชุติมา พาดพิงว่าไป กระตุ้นต่อม X (แปลเกือบไม่ทัน) มี อ.วิเชพ และ อ.อัศนีย์ เก็บประเด็นกลุ่มต้นน้ำ มี อ.ชุติมา คำบุญชู เป็นผู้สรุปงานโครงการ มี ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล กล่าวรายงาน มี รองอธิการที่ดูแลงานวิจัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ปิดประชุม 4 โมงกว่า และผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ชวนทีมวิจัยคุยกันต่อเรื่องวันที่ 16 – 17 ส.ค.55 มี 5 สถาบันการศึกษาในลำปางร่วมทำงานเป็นเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร http://www.mculampang.com สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง (กศน.) สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง (มทร.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (มรภ.) มหาวิทยาลัยเนชั่น (มนช.)

 

ความรู้จากการปฏิบัติ กับงานวิจัย

ความรู้จากการปฏิบัติ กับงานวิจัย

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151076272017272.450358.350024507271

Leave a Reply