ทุนเรียนหมอฟัน 6 แสนบาท

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 ไหลเฟสขึ้นลงเพลิน ๆ ไปสะดุดโพสต์ น้องนัด ‘กาซีล็อต ในกลุ่ม Lampang City ที่มีสมาชิกถึง 289.5K บอกเล่าเรื่อง ประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่า มีทุนการศึกษา สำหรับน้องนักเรียนในปี 2564 มี 3 ประเภท ๆ ละ 10 ทุน รวม 30 ทุน ที่น่าสนใจ คือ ทุนช่อดอกปีป
มอบทุนมูลค่า 600000 บาท เรียนหมอฟัน เงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ ไม่ใช้คะแนน gat-pat, o-net, 9 วิชาสามัญ สรุปว่ายืน GPAX แล้วสัมภาษณ์อย่างเดียวเลย จบ ม.6 แผนอะไรก็สมัครเรียนได้

สรุปว่าสอบถามรายละเอียด
ตามเบอร์โทร หรือสื่อสังคมที่ปรากฎในภาพ

นอกจากเรื่องทุนแล้ว ปีการศึกษา 2564
มีหลายคณะหลายสาขาที่สมัครเรียนได้ ดังนี้
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

หากสนใจตามลิงค์ข้างล่างนี้ได้

https://web.facebook.com/../3859438280799895

https://web.facebook.com/../3877211402389175

https://web.facebook.com/../3843085642468418

Leave a Reply

facebook :: twitter