You are currently viewing ตูน บอดี้สแลม ผู้เสียสละ ก้าวคนละก้าว
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138717556827155&set=a.103109563721288.1073741827.100020667343888

ตูน บอดี้สแลม ผู้เสียสละ ก้าวคนละก้าว

เสียสละ (Sacrifice) หมายถึง ยินยอมให้แม้บางอย่างจะสูญไป
เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของจริยธรรม

กิจกรรมของพี่ตูน จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาเสียสละ
และทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันมากขึ้น 
เห็นได้ชัดจากกระแสตอบรับกิจกรรมเสียสละของพี่ตูน ในสื่อสังคม

http://www.royin.go.th

#savetoon
#savetoon

https://infographic.kapook.com/view184443.html

แล้วพบว่า ตูน บอดี้สแลม ได้กระทำกิจกรรมเสียสละเพื่อสังคม
ชื่อ “ก้าวคนละก้าว” มุ่งเน้นในเรื่องของการระดมทุน
เพื่อยกระดับการรักษาของโรงพยาบาลศูนย์
ที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายจังหวัด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งหมด 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

1.โรงพยาบาลยะลา
2.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
3.โรงพยาบาลราชบุรี
4.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
5.โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
6.โรงพยาบาลขอนแก่น
7.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
8.โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
9.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
10.โรงพยาบาลน่าน (ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์แต่อยู่ในพื้นที่พิเศษห่างไกลจากตัวเมือง)
11.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

มีแฟนเพจประชาสัมพันธ์โครงการ
ที่ https://www.facebook.com/kaokonlakao/

ก้าวคนละก้าว
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=138717556827155&set=a.103109563721288.1073741827.100020667343888
ก้าวคนละก้าว
ก้าวคนละก้าว

ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2560 – 25 ธันวาคม 2560
โดยมีจุดเริ่มต้น จากสุดเขตแดนใต้ อำเภอ เบตง จังหวัดยะลา
ไปจนถึง เหนือสุดแดนสยาม อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย
รวมระยะทาง 2,191 กม.
โดยวิ่งผ่าน 20 จังหวัด ดังนี้

1. ยะลา
2. ปัตตานี
3. สงขลา
4. นครศรีธรรมราช
5. สุราษฎร์ธานี
6. ชุมพร
7. ประจวบคีรีขันธ์
8. เพชรบุรี
9. ราชบุรี
10. นครปฐม
11. กรุงเทพฯ
12. นนทบุรี
13. สุพรรณบุรี
14. ชัยนาท
15. นครสวรรค์
16. กำแพงเพชร
17. ตาก
18. ลำปาง
19. พะเยา
20. เชียงราย

ก้าวคนละก้าว
ก้าวคนละก้าว

 

แต่ละวันจะมีแผนการวิ่ง แบ่งเป็นเซต
ในวันอังคารที่ 19 ธ.ค.60 มีแผนวิ่ง 5 เซต
Start จากบ้านแม่เตี้ย อ.แม่ถอด จ.ลำปาง
จุดพักเซตที่ 1 ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต.แม่กั๊วะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
จุดพักเซตที่ 2 ที่พักริมทาง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จุดพักเซตที่ 3 ทางเข้าบ่อลูกรัง ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จุดพักเซตที่ 4 ปั้มน้ำมันเอสโซ่วังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จุดพักเซตที่ 5 สวนอาหารบ้านพลอย ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
รวม 5 เซต มีระยะทาง 62.3 กม.
ข้อมูลจาก http://www.lampang13.com/archives/7060

ภาพการต้อนรับพี่ตูนที่เกาะคา
ที่เพื่อนชาวลำปาง แชร์ต่อมาทาง Line มีหลายภาพ
ก็สามารถบอกได้เลยว่าชาวลำปางรักพี่ตูน

toon1 toon2

Leave a Reply