เรียนปริญญาตรี ภาคเสาร์อาทิตย์

ม.เนชั่น เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเสาร์อาทิตย์

ม.เนชั่น เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเสาร์อาทิตย์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาที่ลำปาง

เรียนปริญญาตรีใบที่ 2 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ รับทั้งที่ลำปาง และกรุงเทพฯ ใน 4 คณะวิชาได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีค่าลงทะเบียน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา ใช้วิธีคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดที่ http://www.nation.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (สามารถใช้เวลาศึกษาน้อยกว่า 4 ปี สำหรับระดับ ปวส. หรือปริญญาใบที่ 2 โดยขึ้นกับสาขาวิชาของวุฒิปวส./ปริญญาตรีที่สำเร็จมา และการพิจารณาเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับภาคพิเศษ 4 คณะวิชา

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับภาคพิเศษ 4 คณะวิชา

One thought on “เรียนปริญญาตรี ภาคเสาร์อาทิตย์

  1. สอบถามการเรียนภาคสมทบ ตอนนี้ยังรับอีกไหม คือ จบ ปวส.มาคะ อยากเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่ทราบว่าทางมหาลัยยังเปิดรับอยู่หรือเปล่า

Leave a Reply

facebook twitter