อาจารย์ลำปาง กด like

like of ajarn

like of ajarn

เพื่อน ๆ อาจารย์ลำปาง ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง กด like ๆๆๆ บริเวณลาด amphitheater ที่ปรับปรุงใหม่ต้อนรับนักศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2555 มีคุณสุทธิชัย หยุ่น มาเป็นประธานในพิธี และบรรยาย ชอบหัวข้อ imagination is more important than knowledge ที่ผมนำไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนทั้ง 5 section  .. หนุ่มทั้ง 5 ท่านเรียงจากซ้ายประกอบด้วย อ.ภควัต อ.เรวัตต์ อ.อติชาต อ.วันชาต และ อ.แดน .. มี 5 ท่าน ยกกัน 5 นิ้วครับ

One thought on “อาจารย์ลำปาง กด like

Leave a Reply

facebook twitter