BLUE & WHITE HOME COMING DAY

acl alumni

acl alumni

สมาคมศิยษ์เก่าอัสสัมชัญลำปาง  จะจัดงานวันอัสสัมชัญ BLUE & WHITE HOME COMING DAY ในวันเสาร์ที่  11  สิงหาคม  2555

วัตถุประสงค์การจัดงาน 1) จัดการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ สมัยที่ 20 ซึ่งนายกคนปัจจุบัน จะหมดวาระในเดือนกันยายน 2555 2) มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555 3) เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง น้ำเงิน – ขาว 4) รายได้จากการจัดงานเพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคม ฯ

– จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ – น้อง ท่านสรรหาเสนอ ชื่อ หรือ สมัคร เป็นนายกสมาคม ฯ สมัยที่ 20 วาระ 2 ปี โดยแจ้งข้อมูลได้ที่ สุวรรณ ณครังกุล เบอร์โทร 0819926253
– เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2555 ได้ที่ มาสเซอร์ ทวี ไชยจักร เบอร์โทร 084-1772644 กรรมการคัดสรรศิษย์เก่าดีเด่น

http://www.aclalumni.com

http://www.facebook.com/aclalumni

Leave a Reply