เกิบ หรือรองเท้าฟองน้ำ ต้องติดห้องน้ำไว้เสมอ

รองเท้าฟองน้ำในห้องน้ำ
รองเท้าฟองน้ำในห้องน้ำ

บ้านใครมีผู้สูงอายุ หรืออายุไม่สูง
ก็คงต้องมีรองเท้าฟองน้ำในห้องน้ำ
เพราะทำให้ห้องน้ำไม่สกปรก
ตามวัดถึงมีรองเท้าให้เปลี่ยนเวลาเข้าห้องน้ำวัด
ประโยชน์สำคัญอีกอย่าง
ที่คุยกับผู้สูงอายุมา คือ
เวลาพาท่านเข้าห้องน้ำ จะไม่ลื่นล้มกันไปทั้งคู่
ส่วนผู้สูงอายุที่สวมก็จะไม่ลื่นล้มในห้องน้ำ
เพราะรองเท้าฟองน้ำที่ใหม่จะยึดเกาะกับพื้นกระเบื้อง
เหมือนยางรถยนต์ที่ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม
ดังนั้น รองเท้าแตะต้องอยู่ในห้องน้ำผู้สูงอายุ
เพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่

Leave a Reply