รู้เขารู้เรา กับ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ม.เนชั่น

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ณ ม.เนชั่น

http://www.ustream.tv/channel/nationulampang

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย บรรยายพิเศษ “รู้เขา รู้เรา ปรับแผนการตลาด สร้างโอกาสในอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 /ฟรี โทร.054-265170-6 (สำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด)

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (ชื่อเดิมคือ สุจิต) เป็นนักพูด, นักบรรยายชื่อดัง,พิธีกร,นักจัดรายการวิทยุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และเป็นอาจารย์สอนวิชา Brand Management ที่ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

การทำงาน
* จัดรายการ Business Connection ทางคลื่น 96.50 คลื่นความคิด (http://radio.mcot.net/fm965/)
* จัดรายการ “คิดอะไรไม่ออกบอกธันยวัชร์” ทางคลื่น 97.75
(http://www.managerradio.com)
* จัดรายการ เวลาเศรษฐกิจ/ECONOMIC TIME ทาง TrueVisions 7 (TNN 24)
* เคยจัดรายการ (ดูแล้ว) รวยไม่เลิก ออกอากาศทางช่อง 11
* เขียนคอลัมน์ marketing thought ลงในนิตยสาร BrandAge
* เป็นกรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก ทางช่อง 5 ทุกวันศุกร์ เวลา 22:30 น.
* เป็นกรรมการตัดสิน รายการ นักประดิษฐ์พันล้าน ทางช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ทุกวันจันทร์ เวลา 20:00 น.

http://www.ustream.tv/channel/nationulampang

 

http://th.wikipedia.org

Leave a Reply