ห้องน้ำของผู้สูงอายุอย่าให้เปียก

ไม้ถูพื้นในห้องน้ำ

ไม้ถูพื้นในห้องน้ำ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง
อาจพะเริด ต้าว หรือมื่นได้ง่าย
โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำที่เปียก
ถ้าที่บ้านมีห้องน้ำที่แยกโซนเปียก
และแห้งออกจากกันได้
ก็ต้องทำให้โซนแห้ง แห้งอยู่เสมอ
ด้วยการเตรียม ไม้ถูพื้น(Mop) ไว้ในห้องน้ำ
แล้วลูกหลานที่ใช้ห้องน้ำก็ต้องคอยตรวจสอบ
เป็นการป้องกันความเสี่ยง
หากลูกหลานที่พาผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำ
ก็ยิ่งต้องระวัง ไม่งั้นจะพากันต้าว
เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีก .. มาให้ข้อมูลเตือนกัน

Leave a Reply

facebook twitter