สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 

ท่านผู้ว่าสุวัฒน์ พรมสุวรรณ มาเป็นพ่อเมืองที่ลำปาง
พบข้อมูลของท่าน และประวัติการทำงาน
ที่ http://www.lampang.go.th/suwat.html
ท่านใช้ facebook เก่ง มี profile และรับผมเป็นเพื่อนใน 5000 ด้วย
ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013689336229
ท่านเกิดเมื่อ 16 เมษายน 2500
เห็นประวัติของท่านแล้วชื่นชม เพราะได้รางวัลเยอะมาก
จากเว็บของ lampang.go.th

– ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนกิ่งอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544 (อ.บึงนาราง)
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักทะเบียนอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547(อ.อัมพวา)
– ได้รับรางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547 (อ.อัมพวา)
– ได้รับรางวัลนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2547
– ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547 จังหวัดสมุทรสงคราม
– ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการประกวดอำเภอ…ยิ้ม “ส้วมสะอาดมาตรฐาน HAS” ประจำปี พ.ศ.2548 จ. สมุทรสงคราม
– เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ตามมาตรา 24 พรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
– เป็นอนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย
– เป็นรองประธานคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมา
– เป็นประธานคณะทำงานเพื่อประสานงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก (ส่วนหน้าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
– เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย
1) ด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
2) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และความมั่นคง
3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

 

สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ใน profile ของท่านพบว่า ท่านทำงานเต็มที่
เข้าถึงประชาชน และแก้ปัญหาได้ตรงจุด
เพื่อนชาวลำปางไปติดตามได้ครับ

แล้วเมื่อ 24 พ.ย.2559 ได้แชร์เรื่อง
ยินดีต้อนรับ ท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ไปในสื่อสังคมหลายเว็บไซต์ เพราะชอบผู้ว่าท่านนี้
แชร์ไปที่
https://www.facebook.com/ajburin
https://twitter.com/nationretweet
https://plus.google.com/u/0/104567804820940218434
https://www.linkedin.com/pulse/activities/burin-rujjanapan+0_0WmrKUMsxx7Zjy8Bb2YeX2
https://www.pinterest.com/thaiall/

Leave a Reply