ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 บว.

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนทั้ง 16 ห้อง ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และเป็นวันปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ แล้วมีค่ายคุณธรรมในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2555 สนับสนุนนโยบาย เก่ง ดี มีสุข

http://www.bwc.ac.th/images/admid54/roomm1.pdf

http://www.scribd.com/doc/93604470/

FB Page 6372 members ของโรงเรียน http://www.facebook.com/pages

Leave a Reply