พบคำว่า ทุนชาวลำปาง ปีการศึกษา 2551

ทุนชาวลำปาง

ทุนชาวลำปาง

หาข้อมูลเกี่ยวกับทุนในลำปาง จึงใช้คำว่า “ทุนชาวลำปาง”
ก็พบข้อมูลใน blog ของ eduzones.com เป็นข่าวเมื่อปี 2551 ครั้งที่ สท.สันติ เขียวอุไร ทำงานที่มหาวิทยาลัยโยนก
http://blog.eduzones.com/dena/5557
http://news.eduzones.com/news-1-3-40658.html

Leave a Reply