อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล

อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล

อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล

อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล
Mr. Parkpoom Ruengsigul
https://www.facebook.com/ilovecoffee.lampangthailand

ปัจจุบัน
– Creatographer ที่ Studio888 Creatography
– Creative Director/Photographer ที่ SLOTdESIGN & ADVERTISING
– เจ้าของห้องแสดงผลงาน ลำปางฉายแวว ชั้น 3 Central Plaza Lampang
https://www.facebook.com/ลำปางฉายแวว-236748973363605/
https://www.facebook.com/LampangShineVAW/

การศึกษา
2516-2526 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2527-2528 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2529-2534 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ นิเทศศาสตร์
วิชาเอก : การโฆษณา วิชาโท : การประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์
2534 – 2536 Creative & Marketing officer of 103 Intelligent Co.,Ltd. (103 Condominium ChiangMai)
2536 – 2537 Marketing Manager of Amarit NB ChiangMai
2537 – 2537 Sales Manager of Yokthip ChiangMai 1994 Co.,Ltd.
2537 – 2539 Crative Director of Maison Advertising Co.,Ltd.
2543 – 2545 Web Designer of IT Commerce Co.,Ltd.
2537 – ปัจจุบัน Teach in Communication Arts
Nation University Lampang Part-time
http://www.geocities.ws/slot_design/aboutus.html

Leave a Reply