รักป่าที่น่าน และรักสนามบินที่ห้างฉัตร

สนับสนุนการมีสนามบินที่ห้างฉัตร

สนับสนุนการมีสนามบินที่ห้างฉัตร

นั่งคุยกับคนรู้จัก เสียงดังมากเลย สงสัยมั่นใจว่าคิดถูกล่ะ
บอกว่า ไม่อยากให้ที่จังหวัดน่านตัดไม้ทำลายป่าอีก
งดตัดไม้ทุกชนิด ให้คนที่บุกรุกย้ายออกให้หมด
ต่อไปให้ปลูกไม้ยืนต้นอย่างเดียว
รักป่า เพราะป่าทำให้ไม่แล้ง ให้ความชุมชื่น และเชื่อว่ามีคนทุจริตแน่เลย
พอมานั่งอ่านข่าว สนามบินที่ห้างฉัตร
ผมบอกว่านี่เขาจะถางป่า 3000 ไร่ ให้นกเหล็กบินขึ้นบินลง
พื้นที่ป่าจะหายไปเท่าไร กระทบอีกเท่าไร
หมู หมา กา ไก่ จะเดือดร้อนกันแค่ไหน
แหล่งน้ำ หรือแหล่งต้นน้ำ หรือปอดของลำปาง ลำพูนกำลังจะหายไปอีกเท่าไร
ระบบนิเวศน์จะเสียหาย
คราวนี้เปลี่ยนข้างครับ
ไม่ค้านถางป่าทำสนามบินที่ลำปางล่ะ แต่ค้านถางป่าทำเกษตรที่น่าน
เหตุผล รักป่าที่น่าน แต่รักสนามบินที่ห้างฉัตร .. มีเหตุผลเสมอ

22 เม.ย.59 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, และลำพูน มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ให้ กรอ. ได้พิจารณาต่อไป
การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เห็นชอบข้อเสนอ โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ใช้พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 193,000 ล้านบาท
http://www.cmprice.com/forum/?content=detail&wb_type_id=1&topic_id=186410
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566921673600912&id=100008492839407

Leave a Reply