ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เพื่อน ๆ หลายท่านมีบุตรหลานสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ เห็นแล้วก็สนใจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แล้ววันที่ 1 เมษายน 2559 ได้อ่านประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หลายฉบับ
จึงบันทึกเก็บไว้ พร้อมเก็บแฟ้มประกาศ ดังนี้
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภทนักเรียนทั่วไป
พบแฟ้ม http://58.137.128.197/pdf/1.pdf
หรือ https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606596729491149/
อ่านดูพบว่าประกาศรับสมัครนักเรียนทั้งหมด 254 คน
และ
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
พบแฟ้ม http://58.137.128.197/pdf/2.pdf
หรือ https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606598452824310/
อ่านดูพบว่าประกาศรับสมัครนักเรียนทั้งหมด 202 คน

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น
พบเอกสารที่ http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/regis1-2559.pdf
หรือ https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606590036158485/

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สมัคร 667 คน
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สมัคร 285 คน
พบเอกสารที่ http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/test_student59.pdf

Leave a Reply