ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559

เพื่อนที่ลำปางหลายท่านมีลูกมีหลานสอบเข้าโรงเรียนมัธยม ปีการศึกษา 2559
ทั้งมัธยมต้น และมัธยมปลาย ผมเข้าดูข้อมูลโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนหนึ่ง
คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ http://www.bwc.ac.th
พบรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ม.4 สองร้อยกว่าคน
แต่ประกาศรับจริง รวม 71 คน ดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 40 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 12 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส, อังกฤษ-ภาษาเยอรมัน, อังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 9 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 5 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 5 คน
http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/regis-4-2559.pdf

 

 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2559
http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/test_student4-59.pdf
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 192 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 9 คน + 30 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 5 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 9 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 9 คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา 18 คน

รวม 272 คน แต่รับรวม 71 คน
คิดเป็นอัตราส่วน 3.8 คนต่อ 1

 

https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606574459493376/

Leave a Reply