ผู้ว่าลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ย้ายมาจากระยอง

ผู้ว่าลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

กำหนดการเดินทางของ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

เวลา 06.20 น.
– เดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airway เที่ยวบินที่ 203 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กทม.
เวลา 07.50 น.
– ถึงท่าอากาศยานลำปาง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ให้การต้อนรับ
เวลา 08.15 น.
เดินทางไปศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเดิม) เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
– อนุสาวรีย์ ร.๕
– พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
– ศาลหลักเมือง
– ศาลเจ้าที่
– หลวงพ่อเกษม เขมโก
เวลา 08.55 น.
– เดินทางไปอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง (พระยาสุลวฤาชัยสงคราม) เจ้าผู้ครองนครลำปาง
ต้นตระกูลเจ้าเจ็ดตน (ณ ลำปาง, ณ ลำพูน, ณ เชียงใหม่)
– ถึงอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
– สักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
เวลา 09.00 น.
– เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุลำปางหลวง
เวลา 10.00 น.
– เดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เวลา 10.30 น.
– ถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
– สักการะศาลพระภูมิ
– ศาลเจ้าที่
– พระพุทธรูป ประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555

เวลา 08.30 น.
– เดินทางไปศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ศาลากลางจังหวัดลำปาง)
– ถึงศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
– สักการะศาลพระภูมิ และอนุสาวรีย์ ร.๕
– สักการะพระแสงราชศัสตรา ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
– สักการะพระพุทธรูปในห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

http://www.prachinburi.go.th/ceo2551.htm

Leave a Reply