สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559 ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559
ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข
วันที่ 9 – 13 เมษายน 2559
ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559 ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559
ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

[9 เมษายน 2559]
9.00น. การประกวดการก่อเจดีย์ทรายล้านนา
18.00น. พิธีเปิด งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559
20.00น. การประกวดการแสดงตีก๋องปู้จา
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
22.00น. การแสดงของศิลปินล้านนา โดย วิฑูรย์ ใจพรม และตู่ ดารณี

[10 เมษายน 2559]
13.00น. การประกวดแข่งขันสะล้อซอซึง โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
18.00น. การประกวดการแสดงตีก๋องปู้จา
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
22.00น. การแสดงของศิลปินล้านนา โดย เอ็ดดี้ ตี๋ดอยตุง และบุญศรี รัตนัง

[11 เมษายน 2559]
19.00น. การประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง

[12 เมษายน 25598]
9.00น. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า เข้าสู่นครลำปาง
12.00น. กิจกรรมแกงฮังเลหลวง และการแสดงดนตรี โดยศิลปินล้านนา
ณ สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา
14.30น. ขบวนแห่สลุงหลวง เคลื่อนจากบริเวณข่วงกู่ย่าสุตตา  (วัดประตูต้นผึ้ง)
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
17.30น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า

[13 เมษายน 2559]
7.00น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่เมือง
ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาไปตามถนนท่าคราวน้อย และถนนฉัตรไชย
12.00น. การแสดงดนตรี โดย ศิลปินล้านนา ณ สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา
13.30น. ขบวนแห่ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2559
ขบวนแห่จุมพระเจ้าแก้วดอนเต้า และพระสำคัญคู่บ้านคู่เมือง นครลำปาง
จากบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

[9 – 11 เมษายน เวลา 13.00น.]
ชมการประกวดแข่งขันทำอาหารและขนมพื้นเมือง
การประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองลีลา
พร้อมกองเชียร์/การประกวดฟ้อนเล็ม ฟ้อนเจิง ฟ้อนร่ำเปิงลำปาง การออกร้านแหล่งท่องเที่ยวและของดีประจำอำเภอ 13 อำเภอ
การจำหน่ายสินค้า OTOP และมหกรรมอาหาร ร่วมสนุกกับการแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค ณ เวทีรำวงย้อนยุคชั่วคราว

https://www.youtube.com/watch?v=-b6tKLmuGqM

100 ปี รถไฟ รถม้า นครลำปาง
วันที่ 1 – 5 เมษายน 2559
ณ สถานีรถไฟนครลำปางและสะพานดำ
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

[1 เมษายน 2559]
7.30น. ร่วมต้อนรับขบวนรถไฟขบวนพิเศษ (ผู้บริหาร สื่อมวลชน และผู้แทนบริษัทท่องเที่ยวส่วนกลาง)
ณ สถานีรถไฟ นครลำปาง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสครบรอบ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง
17.30น. พิธีเปิดงาน “บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
20.00น. เยี่ยมชมนิทรรศการ “บันทึกประวัติ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
การสาธิตภูมิปัญญาของดีนครลำปาง และการออกร้านจำหน่ายอาหาร
สินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีคันทรี่
[2-5 เมษายน 2559]
15.00น. นิทรรศการ “บันทึกประวัติ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
การสาธิตภูมิปัญญา ของดีนครลำปาง และการออกร้านจำหน่ายอาหาร
สินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ
18.00น. การแสดงดนตรีคันทรี่ โดย สมาคมรถม้า นครลำปาง
19.00น. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และศิลปินล้านนาบนเวที

 

  • 2 เมษายน โดย ตู่ ดารณี
  • 3 เมษายน โดย อ้อม ไม้เมือง
  • 4 เมษายน โดย ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม
  • 5 เมษายน โดย ครูแอ๊ด พร้อมคณะ


มีการแถลงข่าวเมื่อ 23 มีนาคม 2559
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
กำหนดการแถลงข่าว “งานบันทึกประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”
และ “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๕๙”
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน
๑๗.๐๐ น.  ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวต้อนรับการประชุมสภากาแฟ เป็นกรณีพิเศษ
และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดการประชุมสภากาแฟ เป็นกรณีพิเศษ
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน “บันทึกประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง”และกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานในระหว่างวันที่ ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สถานีรถไฟ นครลำปาง และสะพานดำ
๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๕๙” และกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยววิถีลำปาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวถึงกิจกรรมสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาด และการท่องเที่ยววิถีไทย
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวถึง การแข่งขันตีก๋องปูจา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากอำเภอต่าง ๆ จำนวน ๑๓ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวถึงการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
๑๘.๔๕ – ๑๙.๐๐ น. ตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน
๑๙.๐๐ น. จบงานแถลงข่าว

http://www.lampangcity.go.th/main/index.php/news/detail/2376

ข้อมูลปี 2556
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/673/

ข้อมูลงานสงกรานต์ 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/

ข้อมูลงานสงกรานต์ 2558
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1632/

Leave a Reply