Lampang Photo Exhibition #2

lampang_photo_club_1

lampang_photo_club_1

lampang_photo_club_2

lampang_photo_club_2

lampang_photo_club_3

lampang_photo_club_3

lampang_photo_club_4

lampang_photo_club_4

lampang_photo_club_5

lampang_photo_club_5

19-20 ต.ค.58 ไปชมนิทรรศการภาพถ่ายลำปาง (Lampang Photo Exhibition)
ครั้งที่ 2 ที่จัดโดยชมรมถ่ายภาพนครลำปาง ณ Central Plaza Lampang
พบตากล้องมืออาชีพเพียบเลย
มีทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ คนทำงาน และมืออาชีพ
มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน เช่น Canon หรือ World Camera
ได้ฟังวิทยากร 3 ท่านเล่าประสบการณ์ การใช้กล้อง CANON
ต้องยกนิ้วให้ว่าเทคนิคสุดยอดจริง ๆ

งานนี้ผู้ที่รักการถ่ายภาพคงใช้เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้
และได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคตอันใกล้

ผมมีโอกาสถ่ายภาพสวย ๆ มาหลายใบ
หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าตากล้องสมัครเล่น
ได้หยิบกล้องโปรคู่ใจมาลั่นชัตเตอร์แช๊ะ ๆๆๆ แล้วเอาภาพมาแบ่งปันกัน

Leave a Reply