ประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ได้มีประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม
เมื่อเย็นของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
แล้วแจ้งว่านักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนผ่านเว็บไซต์
ระหว่าง 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2558
แล้วส่งใบเลือกแผนการเรียนที่ห้องวิชาการ
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2558
ถ้าไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
คะแนนสอบมีผลต่อการเลือกแผนการเรียน
ซึ่งอันดับ 1 ถึง 200 ก็จะได้สิทธิ์เลือกแผนที่ต้องการก่อน

ประกาศผล
ประกาศผล
ประกาศคะแนน
ประกาศคะแนน
ประกาศ และเงื่อนไขการสมัคร
ประกาศ และเงื่อนไขการสมัคร
อันดับที่ 1 - 25
อันดับที่ 1 – 25
อันดับที่ 26 - 75
อันดับที่ 26 – 75
อันดับที่ 76 - 100
อันดับที่ 76 – 100
อันดับที่ 101 - 150
อันดับที่ 101 – 150
อันดับที่ 151 - 175
อันดับที่ 151 – 175
อันดับที่ 176 - 225
อันดับที่ 176 – 225
อันดับที่ 226 - 275
อันดับที่ 226 – 275
อันดับที่ 276 - 325
อันดับที่ 276 – 325
อันดับที่ 326 - 375
อันดับที่ 326 – 375
อันดับที่ 376 - 425
อันดับที่ 376 – 425
อันดับที่ 426 - 475
อันดับที่ 426 – 475
อันดับที่ 476 - 525
อันดับที่ 476 – 525
อันดับที่ 526 - 575
อันดับที่ 526 – 575
อันดับที่ 576 - 625
อันดับที่ 576 – 625
อันดับที่ 626 - 675
อันดับที่ 626 – 675
อันดับที่ 676 - 695
อันดับที่ 676 – 695

ประกาศจำนวนรับนักเรียน
ประกาศจำนวนรับนักเรียน

 

การเลือกแผนการเรียน
นักเรียน ม.3 ทั้งโรงเรียนมี 695 คน
รับจาก ม.3 เข้า ม.4 จำนวน 584 คน
มองจากตัวเลข น่าจะสรุปได้ว่าไม่รับเด็กเก่าจำนวน 111 คน
ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
เพราะปกติแล้ว นักเรียนจะหายไปจาก 695 มากกว่า 100 คน
อาทิ
– ไปห้องเรียนพิเศษ xxx คน (ที่มีคนภายนอกเข้ามาแข่งด้วย)
– ย้ายไปเรียนกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนอื่น xxx คน
– เป็นนักเรียน ม.3 เดิม แต่กลับมาสอบวิทย์-คณิตใหม่ เป็นนักเรียนทั่วไป มี xxx คน
* ถ้านักเรียนเลือกแผนถูกทาง ก็น่าจะกลับเข้าเรียนบุญวาทย์ได้ทุกคน
* ถ้านักเรียนเลือกแผนไม่ถูกทาง เช่น สอบได้อันดับที่ 600 แต่เลือกวิทย์-คณิต และอังกฤษ-คณิต
หากหลุดจาก 2 แผนที่เลือกไว้ โรงเรียนจะไม่จับเข้าแผนที่ว่างอยู่
ทำให้หลุดจากรายชื่อที่โรงเรียนจะประกาศ
บางคนก็จะเข้ามาสอบแข่งกับนักเรียนทั่วไป
ซึ่งรับเข้ามาเพียง 40 คนในสายวิทย์-คณิต
โดย ม.4 จะมีนักเรียนทั้งหมด 714 คน

Leave a Reply