แผนที่ลำปาง หน้า BigC

แผนที่สถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองลำปาง

click to enlarge แผนที่สถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองลำปาง

8 เม.ย.55 มีโอกาสไป BigC ลำปาง เห็นแผนที่บริเวณเขตเทศบาลนครลำปาง
ทำให้นึกได้ว่า แผนที่ เป็นเครื่องมือสำคัญของนักเดินทาง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้โลกของเราเจริญมาถึงทุกวันนี้
ถ้าไม่เดินทางเลย ก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนอาหาร หรือวัฒนธรรม
อีกไม่นานจะเข้าสู่ ASEAN ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
แต่ผลพวงด้านอื่นก็จะตามมาอีกเพียบ แล้วแผนที่ก็คงต้องเปลี่ยนไป
เพราะมีการแลกเปลี่ยน ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีการลงทุน
มีการจ้างงาน มีการพัฒนา แต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น และก็ต้องมีการเดินทาง
ที่ต้องอาศัยแผนที่นั่นเอง .. ถ้าไม่มีก็เหมือนเดินในความมืด มีหลงได้นะครับ

ถนนวชิราวุฒิดำเนิน ศาลากลาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น

ถนนวชิราวุฒิดำเนิน ศาลากลาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น

ทำเว็บเพจ เชื่อมโยงข้อมูลไปยัง google map
นำเสนอสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลำปาง ก็อยู่ในนั้นด้วยครับ
ที่ http://www.thaiall.com/map/

Leave a Reply