ประกวดนางสาวลำปาง

นางสาวลำปาง เพชรงามแห่งเวียงละกอน

นางสาวลำปาง เพชรงามแห่งเวียงละกอน

ภาพนี้ใน win8.1 ใช้ photos, effect, selective focus, ทำให้ส่วนอื่น ๆ เบรอ
ยกเว้นใบหน้าที่เลือก focus ไว้

พบป้ายนี้ที่ ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Lampang

ทุก ๆ ปี ที่ลำปางจะมีประกวดนางสาวลำปาง
ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
.. เปิดประตูสู่การท่องเที่ยว นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา
ปี 2558 มีกำหนดการเกี่ยวกับการประกวดนางสาวลำปาง 2 วันสำคัญ
1. วันที่ 19 ธันวาคม 2557
การประกวดนางสาวลำปางรอบแรก (คัดเลือกเหลือ 30 สาวงาม)
2. วันที่ 28 ธันวาคม 2557
การประกวดนางสาวลำปางรอบตัดสิน
ณ บริเวณเวทีกลาง สนามกีฬากลาง จ.ลำปาง
เวลา 19.00น. เป็นต้นไป

ภาพผู้เข้าประกวด
http://lampanglike.com/gallery-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-2558/

แฟนเพจนางสาวลำปาง 2558
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98/330741413772593
การได้รับตำแหน่งเป็นเพชรงามแห่งเวียงละกอน
เป็นสะพานเปิดโอกาสดี ๆ สำหรับสาวงามยุคใหม่ได้
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1488/

ภาพผู้เข้าประกวดจาก lampanglike.com

ภาพผู้เข้าประกวดจาก lampanglike.com

ภาพนี้ใน windows 8.1 ถ้ากดปุ่ม ctrl+alt+right arrow จะทำการ rotate จอภาพ
เวลา capture ในกรณีต้องการจอที่สูงขึ้นผมก็ใช้วิธีนี้ครับ .. ง่ายดี

คลิ๊ปปี 2557

Leave a Reply

facebook twitter