ไหว้พระ 9 วัน ในเมืองลำปาง

ไหว้พระ 9 วันในเมืองลำปาง

ไหว้พระ 9 วันในเมืองลำปาง

ชาวพุทธเชื่อว่าการไหว้พระ 9 วัดเป็นศิริมงคล
ที่จังหวัดลำปาง นครแห่งความสุข มีวัดอยู่มากมาย
หากจะไหว้พระใน 2 ตำบลคือ สวนดอก หัวเวียง
ที่ใช้เวลาไม่นาน ระยะไม่ไกล ประมาณ 4 กิโลเมตร
ผมทำเส้นทางผ่าน google map แนะนำไว้ดังนี้

1. วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก
2. วัดเชียงราย ตำบลสวนดอก
3. วัดสวนดอก ตำบลสวนดอก
4. วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง
5. วัดคะตึกเชียงมั่น ตำบลหัวเวียง
6. วัดบุญยืน ตำบลหัวเวียง
7. วัดเมืองศาสน์ ตำบลสวนดอก
8. วัดศรีเกิด ตำบลหัวเวียง
9. วัดเชตวัน ตำบลหัวเวียง

ถ้าจะทำเส้นทางของตนเอง คลิ๊กตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ ง่ายเลย
http://goo.gl/e2bZ9O
http://www.angelfire.com/nm/analai2/lampang.html

Leave a Reply

facebook twitter