งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ-รถม้า ลำปาง

รถม้า รถไฟ ลำปาง

รถม้า รถไฟ ลำปาง

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง
และการรถไฟแห่งประเทศไทย

จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า นครลำปาง ครั้งที่13
ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2555
ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยการจัดงานรำลึกในครั้งนี้มีการแสดง และกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมและร่วมสนุกมากมาย และหลากหลาย เช่น ในวันเปิดงาน (1 เม.ย. 55) เช้าตรู่มีการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 55 รูป และช่วงค่ำเชิญนั่งขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษตู้โบกี้ไม้โบราณ ร่วมรับประทานอาหารข้าวแลงขันโตก ชมการแสดงแสงสีเสียง ดนตรีโฟล์กซอง การแสดงชุดคาวบอยรถม้า คาวบอยอินเดียน และไบค์เกอร์ การประกวดหนูน้อยคาวบอย
ทุกวันชมนิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้า ชมรถไฟเล็ก ชมสะพานประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2 ชมการแสดงดนตรีและบันเทิง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากกลุ่มประชาชน นักเรียน เยาวชน ที่จะหมุนเวียนกันมาแสดงให้ชมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน อาทิ กลุ่มข่วงพญาสำเภา กลุ่มสะป๊ะครัวเมือง กลุ่มจุมสะหรี่ เป็นต้น ในงานเดินชมและจับจ่ายสินค้ากาดหมั้ว ครัวเมือง และการจำหน่ายสินค้า OTOP ในราคาพิเศษ วันสุดท้ายของงานชมการแสดงจากศิลปินเหมยน้ำปู ชุดตำรวจเหมย
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญขิงกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัดลำปาง เป็นครั้งแรกในอดีตเมื่อ 1 เมษายน 2459 ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แก่ชาวนครลำปางมาจนถึงปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวลำปาง ที่ถือว่ามีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ในตัวเองให้ดำรงคงอยู่และเผยแพร่สู่สาธารณ ชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางอีกด้วย
สำหรับการจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า นครลำปาง ครั้งที่13 จะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2555 เวลา 18.00 น. ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5426-5061, 0-5426-5077 และสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง 0-5431-8809

ผู้ร่วมงาน ชมตลาดย้อนยุค

ผู้ร่วมงาน ชมตลาดย้อนยุค

กิจกรรมในงาน (ตลอดวัน)
– ชมตลาดย้อนยุค (กาดหมั้ว) แต่งกายย้อนยุค หรือพื้นเมือง
– ชิมอาหารพื้นเมือง ชมเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน OTOP
– ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า นครลำปาง
– ประกวดคาวบอยชาย & หญิง และหน่วยงานองค์การในจังหวัดลำปาง
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
– นั่งรถม้าชมเมืองรอบละ 50 บาท นั่งรถไฟเล็กแลมป์เทค ชมเมืองลำปาง
– การจัดมหกรรมอาหาร บริการท่องเที่ยว
– ข้าวแลงสะโตกคำ พร้อมการแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง (1เม.ย.55)
– มหกรรมสินค้าราคาถูก สหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค และสวนสนุก
http://thai.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=3592

งานรถม้า พ.ศ.2547

งานรถม้า พ.ศ.2547

One thought on “งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ-รถม้า ลำปาง

Leave a Reply

facebook twitter