ประกาศผลสอบเข้า บ.ว.2557

2 เม.ย.57 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ผ่านเว็บไซต์ http://www.bwc.ac.th/

ประกาศผลสอบเข้า บ.ว.2557

ประกาศผลสอบเข้า บ.ว.2557

ข้อมูลส่วนหนึ่ง
1. ประกาศผลสอบการเข้าเรียนต่อ จำนวน 40 คน
ระดับชั้น  ม.4 โรงเรียนบุญวาทย์ ปีการศึกษา 2557
https://www.facebook.com/download/264524747058780/m4_gen_2557.pdf

2. ประกาศผลสอบการเข้าเรียนต่อ (นักเรียนทั่วไป) จำนวน 286 คน
ระดับชั้น  ม.1 โรงเรียนบุญวาทย์ ปีการศึกษา 2557
https://www.facebook.com/download/1482755408603594/m1_gen_2557.pdf

Leave a Reply