สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2557

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง

กำหนดการจัดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง
ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 8-13 เมษายน 2557

https://www.facebook.com/274768539314371/photos/a.277326715725220.1073741834.274768539314371/288404501284108

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
เวลา 13.30 น.
– เริ่มการแข่งขันตีก๋องปูจา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแข่งขันประเภทเดี่ยว 13 อำเภอ
เวลา 16.00 น.
– ประกาศผลการแข่งขันประเภทเดี่ยวและมอบรางวัล
เวลา 16.30 น.
ช่วงที่ 1 เริ่มการแข่งขันประเภททีม รอบคัดเลือก
(แม่พริก, เถิน, วังเหนือ, งาว, สบปราบ, เมืองปาน, แจ้ห่ม)
– ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
– ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเข้าสู่บริเวณพิธี
– พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
– พิธีการเปิดงานการแข่งขันตีก๋องปูจา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 18.00 น.
-เทศกาลอาหาร ตลาดนัด 4 ภาค “กาดนัด 4 ภาค”
และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”
เวลา 19.30 น.
– ช่วงที่ 2 แข่งขันรอบคัดเลือก (ต่อ) ประเภททีม
(เสริมงาม, แม่ทะ, แม่เมาะ, เกาะคา, ห้างฉัตร, เมืองลำปาง)
-ประกาศผลการแข่งขันประเภททีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีม

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
เวลา 15.30 น.
– เริ่มทำการแข่งขันตีก๋องปูจาประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 ทีม
เวลา 17.30 น.
– ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันตีก๋องปู่จาประเภททีม
– พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย
เวลา 18.00 น.
– “คีตะลานนา ออเคสตร้า นครลำปาง”
(การบรรเลงวงดนตรีพื้นบ้าน ก๋องปู่จา ผสมวง ร่วมกับวงออร์เคสตร้า จากกลุ่มเยาวชนชาวลำปาง)
– เทศกาลอาหาร ตลาดนัด 4 ภาค “กาดนัด 4 ภาค”
และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”
เวลา 18.30 น.
– ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางมาถึงบริเวณงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมกิจกรรมบริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
และกิจกรรมถนนสายต่าง ๆ ดังนี้
1. ถนนบ้านเชียงราย ถนนสายการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวลำปาง”
2. ลานสวนสาธารณะ ลานวัฒนธรรม “ข่วงแก้วเวียงละกอน”
3. ลานของดีเมืองลำปาง “ถนนสายฉัตรไชย”
เวลา 19.09 น.
– ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สรงน้ำพระพุทธรูปทองคำ (พระเจ้าแสนแซ่)
– นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานฯ และเชิญประธานเปิดงานฯ
– นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และลั่นกลองเปิดงาน
พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ชนะเลิศการแข่งขัน ตีก๋องปู่จา ประเภททีม
ตัวแทนทีมชนะเลิศ ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
– บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 19.30 น.
– การแสดงโชว์กลองจากนานาชาติ (ศรีลังกา, ตุรกี และ เกาหลีใต้)
เวลา 20.00 น.
– ชมการแสดง แสง เสียง ประกอบสื่อประสม “คำนบมิ่งฟ้า ไหว้สา พญาเมือง
องค์ที่ 1 รอยอดีตบนภูผา จำหลักไว้ในกาลเวลา
องค์ที่ 2 ปฐมแคว้น เขลางค์ – อาลัมพางค์นคร
องค์ที่ 3 เวียงละกอน ร่มฉัตร มังราย
องค์ที่ 4 ขับม่าน ฟื้นเวียงล้านนา ทิพย์จักราธิวงศ์
องค์ที่ 5 ศตวรรษ ร่มฟ้า สยามมินทร์
องค์ที่ 6 สลุงหลวง ก๋องปูจา คำนบไหวสา เกษเกล้า พญาเมือง
– พิธีกรเชิญประธาน แขกผู้มีเกียรติฯ ร่วมกิจกรรมรำวง “ร่ำเปิง ลำปาง”
– พิธีกรเชิญประธาน แขกผู้มีเกียรติฯ ร่วมกิจกรรมการปล่อยโคมลอยจำนวน 500 ลูก
เวลา 21.00 น.
– ชมการแสดงของศิลปินฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
เวลา 18.00 น.
– “คีตะลานนา ออเคสตร้า นครลำปาง”
การบรรเลงวงดนตรีพื้นบ้าน ก๋องปู่จา ผสมวงร่วมกับวงออร์เคสตร้า จากกลุ่มเยาวชนชาวลำปาง
– การแสดงตีก๋องปู่จา จากกลุ่มเยาวชนจังหวัดลำปาง
– เทศกาลอาหาร ตลาดนัด 4 ภาค “กาดนัด 4 ภาค”
และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”
เวลา 19.00 น.
– ชุดการแสดงโชว์กลองจากนานาชาติ (ศรีลังกา ตุรกี และเกาหลีใต้)
เวลา 20.00 น.
– ชมการแสดง แสงเสียง ประกอบสื่อประสม “คำนบมิ่งฟ้า ไหว้สา พญาเมือง
เวลา 21.00 น.
– ชมการแสดงของศิลปินฯ

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
เวลา 18.00 น.
– ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประกาศให้ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
เป็นปีการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง อย่างเป็นทางการ
แอ่วลำปางม่วนแต้หนา” ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
– ชมดนตรีโฟล์คซอง ศิลปิน คำหล้า ธัญพร
– เทศกาลอาหาร ตลาดนัด 4 ภาค“กาดนัด 4 ภาค”
และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”
เวลา 19.00 น.
– ชมการประกวดเทพบุตร เทพธิดา สลุงหลวง และชุดการแสดง ดังนี้
ชุดที่ 1 ถิ่นไทยงาม นามเขลางค์นคร
ชุดที่ 2 ฟ้อนเทพธิดา ล้านนาอวยชัย
ชุดที่ 3 ฟ้อนวิถีเมืองเขลางค์
ชุดที่ 4 เปิดตำนานวิถี ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง
ชุดที่ 5 ขันดอกบูชาล้านนาสมโภช
เวลา 22.00 น.
– สัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง
– ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงเสี่ยงทาย และเข้าสู่พิธีการเสี่ยงทาย โดยเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง
(ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2553-2556

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557
เวลา 08.00 น.
– ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า มาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง มายังเทศบาลนครลำปาง
เวลา 9.00 น.
– การประกอบอาหารพื้นเมือง “แกงฮังเลหม้อขางหลวง”(แกงฮังเลกระทะยักษ์) ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
เวลา 14.00 น.
– ขบวนแห่ “สลุงหลวง” จากถนนวัฒนธรรม มายังข่วงนคร สรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกต
– ชุ่มฉ่ำผ่านอุโมงค์น้ำ บนถนนฉัตรไชย
เวลา 15.30 น.
– การแสดงตีก๋องปูจารับขบวนอัญเชิญพระแก้วมรกต และขบวนแห่สลุงหลวง
เวลา 17.00 น.
– ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์เย็น สรงน้ำพระแก้วมรกต ณ ข่วงนคร
-เทศกาลอาหาร ตลาดนัด 4 ภาค “กาดนัด 4 ภาค” และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557
เวลา 06.30 น.
– อัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต จากห้องประชุมราชาวดี มาประดิษฐาน ณ ข่วงนคร
– ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 07.00 น.
– ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา
– เจ้าคณะจังหวัดลำปางกล่าวสัมโมทยกถา ให้พรปีใหม่เมือง
– ทำบุญตักบาตรข้าวสรอาหารแห้ง
เวลา 13.30 น.
– ขบวนแห่ปีใหม่เมือง และ “ขบวนแห่จุมพระ” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าเยื้อนสยาม เคลื่อนไปตามถนนฉัตรไชย สิ้นสุดขบวนแห่ โรงเรียนเทศบาล 3
– ชุ่มฉ่ำผ่านอุโมงค์น้ำ บนถนนฉัตรไชย
เวลา 17.00 น.
– เคลื่อนขบวนอัญเชิญองค์พระแก้วมรกต ไปยังอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
กลับวัดพระธาตุลำปางหลวง
– มหกรรมอาหาร/เทศกาลอาหารพื้นเมือง ตลาดนัด 4 ภาค “กาดนัด 4 ภาค”
และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP “กาดหมั้วคัวเมือง”

หมายเหตุ : ** โปรดแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง/ชุดผ้าเมือง **

เทศกาลท่องเที่ยว นครลำปาง 1 - 13 เมษายน 2557

เทศกาลท่องเที่ยว นครลำปาง 1 – 13 เมษายน 2557

จังหวัดลำปาง ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
จัดงานยิ่งใหญ่ ต่อเนื่อง 1-13 เมษายน 2557
พร้อมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวนครลำปาง อย่างเป็นทางการ
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1193/

Leave a Reply