แผนที่ท่องเที่ยวลำปาง

พบหนังสือ Sabai .. Sabai .. Lanna Style
โดยจังหวัดเชียงใหม่ ชวนเที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีแผนที่การท่องเที่ยวลำปาง แบบ Slow travel

lampang map
lampang map

หน้า 27 หนังสือ Sabai .. Sabai .. Lanna Style

Lampang : Bicycle route in the old city

Lampang is a large province to the east of Chiangmai
with Lampang city itself being the cultural and commercial centre.
The city is filled with the new and the old; temples and shops, architecture and parks.

The highlight of any visit to the city of Lampang must be to take the famous horse and carriage ride around the city,
a common mode of transportation for both locals and visitors alike.

This laidback city, with chilled riverside restaurants and bars, ancient temples dating back a millennia, and interesting buildings,
is a charming destination to explore.

Take your time, there is no rush; the joy of Lampang is in the simple discoveries.


ebook slow travel in thailand
http://www.thailand.org.il/sites/thailand/UserContent/files/pdf/special-slow-travel.pdf

http://www.scribd.com/doc/207334471/Special-Slow-Travel


โมเดลรถม้าลำปาง 360 องศา
ในนิทรรศการเทศกาลวันแห่งความรักแต่งงานบนรถม้า ปี 2557 จังหวัดลำปาง

Leave a Reply