เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 11 – 2556

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 11
29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2556
มีดารามากันเพียบเลยครับ

ประกาศ !! ประกาศ !! ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จากเดิม วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556

จะมีการเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556

“ ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สิ้นพระชนม์ และมีกำหนดให้ราชการ หน่วยงานของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ
ไว้ทุกข์ 30 วัน และงดกิจกรรมบันเทิง

คณะผู้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จึงขอเลื่อนการจัดงาน เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ” จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1431640443722031.1073741849.1399580723594670

ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์

เว็บเพจทางการ
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=435&Itemid=230

brochure
http://www.egat.co.th/images/events/116-mm56/egat-mm56-brochure.pdf

แผนที่ท่องเที่ยวแม่เมาะ
แผนที่ท่องเที่ยวแม่เมาะ

แฟนเพจท่องเที่ยวแม่เมาะ
https://www.facebook.com/pages/เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ/288801391221890

กำหนดการท่องเที่ยวแม่เมาะ
กำหนดการท่องเที่ยวแม่เมาะ

ข้อมูลปี 2555
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/442/

This Post Has One Comment

Leave a Reply