ถนนสายวัฒนธรรม

4 ต.ค.56 ถนนเส้นนี้ เคยเดินเมื่อปีที่แล้ว วันนี้กลับมาเดินอีกครั้ง
รู้สึกตื่นเต้น เพราะเห็นสินค้ามากมายสองข้างทางแปลกตาไปบ้าง
ผู้คนไม่แน่นเหมือนที่คาด เพราะมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน
ได้หยุดรับประทานขนมเส้น (ขนมจีน) ผมรับ 2 ชาม คือ น้ำยาป่า กับ น้ำเงี้ยว
เหตุที่รับชามที่สอง เพราะชามแรกได้มาครึ่งชาม อีกชามมาเต็มเลย
มีคนที่ไปด้วยบอกว่า ชามที่สองได้เยอะเพราะเป็นชามสุดท้ายแล้ว
ชามละ 25 บาท สองชามก็ 50 บาท

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง

https://www.facebook.com/culturalroad.lp

One thought on “ถนนสายวัฒนธรรม

Leave a Reply

facebook twitter