รหัสต้นฉบับ (Open Source)

ปรับปรุง : 2558-10-07 (เพิ่ม opendir.php)
HOME | TEAM
SOURCE CODE by
thaiall.com developer
Source code ที่เตรียมให้ ไม่ใช่โปรแกรมที่สมบูรณ์ เป็นเพียงโปรแกรมเบื้องต้น
ถ้าท่านคาดหวังโปรแกรมที่ copy ไปแล้ว และใช้งานได้ โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลย .. ที่นี่ไม่มีให้
แต่ที่ thescript.com หรือ sourceforge.net เขาเตรียนไว้ให้มากมาย .. แบบ copy ไปแล้วใช้ได้ มีเพียบ
  สารบัญ
 1. System 1 : Source Code ที่มีในหนังสือ "Openning source - perl php asp"
 2. System 2 : ระบบ YONOK Webboard [Perl]
 3. System 3 : ระบบสอบ online ในโรงเรียน แบบ no paper [ASP]
 4. System 4 : ระบบฐานข้อมูลของเว็บ lampang.go.th (internet, intranet) [ASP]
 5. System 5 : ระบบฐานข้อมูล e-Learning [ASP]
 6. System 6 : ระบบฐานข้อมูล IT Dictionary [PHP]
 7. System 7 : ระบบ Image Upload และ Download ใน MySQL [PHP]
 8. Subsystem CGI : รวม source code ที่ผมใช้อยู่ในห้อง cgi ที่ thaiall.com หรือที่น่าสนใจ
:: System 1 ::
Source Code ที่มีในหนังสือ "Openning source - perl php asp"


:: System 2 ::
Source Code ที่ใช้งานใน YONOK board


บอร์ดนี้ใช้ source code ที่ปรับปรุงมาจากในหนังสือ perlphpasp.com

:: System 3 ::
แนวคิด คำอธิบาย รายละเอียด และ case study
Source Code ที่ใช้จัดทำระบบสอบ online ในโรงเรียน แบบ no paper


โปรแกรมชุดนี้อ้างอิง source code ที่ปรับปรุงมาจากในหนังสือ perlphpasp.com

:: System 4 ::
  โปรแกรมเขียนด้วย ASP สำหรับเว็บลำปาง [ download (mdb+asp+img)]
  Source Code ที่ใช้จัดทำระบบฐานข้อมูลของเว็บ lampang.go.th (internet, intranet)


:: System 5 ::
  ทดสอบได้ที่ [ thailandhosting.net, yonok ]
  Source Code ที่ใช้จัดทำ e-learning


:: System 6 ::
  ทดสอบได้ที่ [ thaiall.com/itdictionary ]
  Source Code ที่ใช้จัดทำ IT Dictionary
  มีตัวระบบพร้อม แต่ผมหยุดป้อนข้อมูล เพราะตั้งใจป้อนข้อมูลเข้าระบบ search engine เดิม


:: System 7 ::
  Source Code ที่ใช้จัดทำระบบ Image Upload และ Download ใน MySQL


:: Subsystem CGI ::
  รวม source code ที่ผมใช้อยู่ในห้อง cgi ที่ thaiall.com หรือที่น่าสนใจ
  Source Code ที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน แต่จะทะยอยนำมาลงให้ ตามแต่ผู้ร้องขอ

  ทดสอบ http://www.thaiall.com/cgi/gallery.pl
  ทดสอบ http://www.yonok.ac.th/catalog/subjdesc.php ฐานข้อมูลวิชา
  ทดสอบ http://www.yonok.ac.th/burin/pat01.php pattern ช่วยสร้างเว็บ
  ทดสอบ http://www.weblampang.com Demo website for free webhosting
  ทดสอบ http://www.thaiall.com/update.htm เป็นผลของโปรแกรม update.php