FB_IMG_1585439759027.jpg

#เล่าสู่กันฟัง 63-057 สถิติ covid-19 ขึ้นทุกวัน

เห็นสถิติโวรัส covid-19
เป็นแผนภาพรายจังหวัด
จังหวัดไหนมีผู้ติดเชื้อก็จะมีสีแดง
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563
รู้สึกสบายใจว่าลำปางยังขาว
ในสื่อสังคมพูดถึงผู้ว่าหมูป่า
ที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน
ปิดสถานที่ต่าง ๆ
ร้านอาหารก็ซื้อกลับบ้าน
ขอนไม้สักหน้า 7-11 ก็เอาออก
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตที่เป็นอันดับหนึ่ง
ไม่มีใครให้เหตุผลโต้แย้ง ว่าอย่างอื่นสำคัญกว่า
เพราะทุกคนเชื่อว่า #การมีชีวิต สำคัญที่สุด

ไทยมี 77 จังหวัด ขณะนี้ติดไปแล้ว 57 จังหวัด เมื่อถึงวันที่ควบคุมได้ใน 14 วันไร้ผู้ป่วยเพิ่ม จะเหลือจังหวัดไหนบ้างที่พ่อเมืองหมูป่า นายก อบต. อสม. คุณหมอ และพยาบาล ที่ทุ่มเทดูแลควบคุมเต็มที่จนผู้ป่วยเป็น 0 บ้าง

ภาครัฐก็ช่วยเหลือเยียวยา
ไปลงทะเบียนกันได้ครับ